W Strzemieszycach trwa budowa przejścia pod torami

W Strzemieszycach trwa budowa przejścia pod torami

Nowe przejście podziemne w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce zwiększy poziom bezpieczeństwa, połączy dwie strony miasta, ułatwi dostęp do peronów i komunikację pieszym, osobom o ograniczonej możliwości poruszania się i rowerzystom. To wspólna inwestycja PLK i Gminy Dąbrowa Górnicza. Wartość zadania wynosi 9,7 mln zł netto.

Wybudowane zostały boczne segmenty przejścia pod torami. Aktualnie prowadzone są prace przy wykopie ostatnich dwóch, środkowych segmentów przejścia oraz roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu. Do zrobienia pozostało dokończenie szybu windowego i dojść do przejścia oraz montaż przepompowni. We wrześniu rozpocznie się budowa konstrukcji zadaszenia i wind. Prace zostały zaplanowane i wpisane do rozkładu jazdy.

Systematycznie poprawiamy standard na polskich stacjach i przystankach kolejowych. Kolej się zmienia i jest to bezpieczny, komfortowy i przewidywalny środek transportu. Korzystnie zmieni się także standard kolejnej stacji w Dąbrowie Górniczej – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przejście podziemne będzie zadaszone i wyposażone w pochylnie ułatwiające podróżowanie osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Udogodnieniem będzie winda łącząca przejście podziemne z peronem. W przejściu i dojściach będą ścieżki naprowadzające ze specjalną wypukłą fakturą dla osób niewidomych i słabo widzących. Zaplanowano specjalną ścieżkę dla rowerzystów. Zamontowane kamery monitoringu zwiększą poziom bezpieczeństwa. Przejście będzie wyposażone w system informacji pasażerskiej – nagłośnienie, oświetlenie, czytelne tablice z opisem wyjść, kierunków jazdy pociągów.

Pasażerowie zyskują coraz lepsze warunki podróżowania na terenie Dąbrowy Górniczej. Polska kolej korzystnie zmienia się dla podróżnych. Staje się dostępniejsza, komfortowa i bezpieczniejsza, dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., realizowanym z Krajowego Programu Kolejowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe realizują zadanie „Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” we współpracy z Urzędem Gminy Dąbrowa Górnicza. Wartość zadania to 9,7 mln zł netto, w tym udział PLK to ok. 4,9 mln zł ze środków budżetowych. Planuje się zakończenie prac w IV kwartale 2023 r.

Większe bezpieczeństwo w Dąbrowie Górniczej, w Gołonogu i Ząbkowicach

PLK SA wspólnie z miastem Dąbrowa Górnicza wybudowały bezpieczne przejście pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.

W Dąbrowie Górniczej pociągi jeżdżą po nowym wiadukcie, który zastąpił skrzyżowanie w poziomie szyn i zapewnił sprawne przejazdy kolejowe oraz bezpieczną komunikację drogową. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej korzystają też z przejścia podziemnego, które umożliwia dostęp do peronu w stacji. Dzięki wybudowanemu przejściu pieszo-rowerowemu pod torami przy ul. Konopnickiej przekraczanie torów jest bezpieczniejsze i wygodniejsze.

W Gołonogu wybudowano nowy wiadukt kolejowy, pod którym jest droga, ścieżka rowerowa i chodnik. Dojście do peronów ułatwiło nowe, bezpieczne przejście podziemne.