W parku taborowym Kolei Mazowieckich pojawią się nowe EZT-y

W parku taborowym Kolei Mazowieckich pojawią się nowe EZT-y

Koleje Mazowieckie poinformowały o wyborze oferty Stadler Polska dotyczącej dostawy 15 pięcioczłonowych lub porównywalnych pojazdów, z opcją na dostawę maksymalnie 10 kolejnych takich samych jednostek.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 1 255 762 965 zł brutto. Firma Stadler Polska oczekiwała 1 635 165 505,50 zł brutto.

Dodajmy, że oprócz dostawy pojazdów, wykonawca będzie utrzymywał pojazdy przez 18 lat, licząc od dostawy danego EZT, albo do osiągnięcia przez dany pojazd przebiegu do naprawy w poziomie utrzymania P5 wynoszącego 3 600 000 km, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Koleje Mazowieckie przewidują, że roczny przebieg dla każdego z pojazdów wyniesie około 198 000 km. Nowe jednostki muszą być wyposażony w urządzenia umożliwiające połączenie go w sposób mechaniczny i pneumatyczny z pojazdami serii ER75, ER160, EN76 oraz typu 45WE posiadanymi przez przewoźnika.

Wraz z dostawą pierwszego pojazdu, wykonawca dostarczy spółce wszystkie programy komputerowe niezbędne w procesie obsługi, utrzymania i diagnostyki pojazdu wraz z licencjami na ich bezterminowe użytkowanie. Ponadto wykonawca poinformuje Koleje Mazowieckie o wszystkich kanałach zdalnego dostępu do dostarczonych pojazdów i przekaże do nich nieodpłatny dostęp.

Przypomnijmy, że w połowie maja2024 r. Koleje Mazowieckie rozstrzygnęły przetarg na dostawę w ramach umowy ramowej do 50 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Postępowanie również wygrał Stadler Polska.

Warto zaznaczyć, że Koleje Mazowieckie korzystają już z podobnych pojazdów. W lipcu 2023 r. przewoźnik odebrał wszystkie pojazdy z rekordowego zamówienia na 61 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ER160 FLIRT. Tym samym umowa ramowa podpisana w 2018 r. z siedleckim producentem taboru – firmą Stadler Polska – została zrealizowana w całości. Kontrakt opiewał na ponad 2 mld zł.