W Niemojkach PKP PLK wybudują parking na 20 samochodów

W Niemojkach PKP PLK wybudują parking na 20 samochodów

Na stację Niemojki, w miejscu dotychczasowego „dzikiego” parkingu PKP Polskie Linie Kolejowe wybudują nowy. Ogłoszony został przetarg, który wyłoni wykonawcę prac. To kolejna inwestycja zarządcy infrastruktury prowadzona w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

Pasażerowie w Niemojkach na linii z Siedlec do Hajnówki, łączącej województwa mazowieckie i podlaskie, zyskają kolejne udogodnienie w codziennych podróżach. Przy stacji kolejowej wybudowany zostanie parking na 20 samochodów, w tym 2 stanowiska dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Teren położony za budynkiem dawnego dworca zostanie uporządkowany i utwardzony. Ekologiczne oświetlenie LED poprawi komfort i bezpieczeństwo przesiadek do pociągów. Dzisiaj ogłoszony został przetarg na projekt i realizację prac, których zakończenie planujemy w pierwszej połowie przyszłego roku.

Mieszkańcy Niemojek korzystają już z efektów wcześniejszej inwestycji w ramach Programu przystankowego. Od jesieni 2021 r. pociągi zatrzymują się przy dwukrawędziowym peronie o długości 200 m, który zapewnia większy komfort obsługi i bezpieczeństwo pasażerów. W ramach prac przygotowano wygodne drogi dojścia, w tym dla osób o ograniczonej mobilności, a rowerzyści zyskali dostępną wiatę. Peron w Niemojkach był pierwszą inwestycją w kraju zrealizowaną w ramach Programu przystankowego, koszt prac to niespełna 2,3 mln zł netto.

Łatwiejsze dojazdy, wygodniejsze przesiadki

W województwie mazowieckim PKP PLK planują wybudować łącznie 14 parkingów przy istniejących i powstających przystankach, o szacunkowej wartości ponad 11 mln zł. Są to Jasienica Mazowiecka, Szewnica oraz Niemojki, które są na etapie przygotowania, Ciechanów, Mława, Ruda Wielka, Chorzele, Wola Bierwiecka, Kruszyna, Warka, gdzie niedawno podpisano umowy na realizację zadań oraz Urle, gdzie trwają roboty budowlane. Na zadaniach w Zielonce oraz Małkini trwają prace projektowe i oczekiwanie na wydanie pozwoleń oraz decyzji administracyjnych. Udostępniliśmy już dla podróżnych miejsca parkingowe przy nowym przystanku Błonie Rokitno.

Łączna kwota przeznaczona na budowę parkingów w ramach Programu przystankowego to ponad 74 mln zł. Obecnie spółka zakończyła budowę miejsc parkingowych w 13 lokalizacjach, w 71 postępują prace budowlane, a dla 4 trwają postępowania przetargowe.