W Mielcu powstanie dodatkowy przystanek

W Mielcu powstanie dodatkowy przystanek

13 marca, w Mielcu – rozpoczną się prace przy budowie nowego przystanku. Nowy obiekt o nazwie Mielec Południowy zostanie wybudowany na trasie Padew – Dębica. Jego lokalizację, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zaplanowano w rejonie strefy ekonomicznej, w pobliżu przejazdu kolejowo-drogowego. , bliżej koleją do pracy i szkoły.

Nowy przystanek zwiększy możliwości komunikacyjne mielczan. Łatwiejsze będą codzienne przejazdy koleją do pracy, szkoły, a także okazjonalne. Lepsza komunikacja sprzyja poprawie warunków życia mieszkańców. Ułatwienia w dostępie do kolei, to także zysk dla środowiska.

Walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym i dlatego realizujemy projekty, które przybliżają do obywateli transport zbiorowy. Dzieje się tak w transporcie samochodowym, gdzie dofinansowujemy przewozy autobusowe realizowane przez samorządy, a także w transporcie kolejowym, gdzie odbudowujemy linie kolejowe oraz budujemy nowe przystanki. Dzięki temu coraz więcej osób może korzystać z kolei, która jest bezpiecznym i ekologicznym środkiem transportu. Z dobrych efektów naszej pracy korzystają m.in. mieszkańcy woj. podkarpackiego – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Inwestycje PLK, realizowane przy wsparciu Rządowego Programu budowy i modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 -2025, zapewniają podróżnym lepszy dostęp do kolei regionalnej i międzywojewódzkiej. Program przystankowy odpowiada na potrzeby pasażerów. Sprzyja zwiększeniu możliwości komunikacji, bezpieczeństwa i poprawie warunków życia, zarówno mieszkańców Podkarpacia, jak również innych województw w Polsce – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na nowym przystanku Mielec Południowy przygotowany będzie wysoki peron, ułatwiający podróżnym wsiadanie do pociągów. Będą wiaty, ławki i tablice informacyjne. Lepszy dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią pochylnie. Wyposażenie peronu w ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a, zwiększy komfort podróżnym niewidomym i niedowidzącym.

Budowę nowego przystanku Mielec Południowy zaplanowano w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Zakończenie prac przewidziane jest w trzecim kwartale 2023 r.

Zmiany w organizacji ruchu podczas prac

Realizacja robót przy budowie nowego przystanku, wymaga zmian w rozkładzie jazdy pociągów. Od 13 marca do 27 kwietnia, obowiązywała będzie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Rzochów – Mielec – Padew. Zmiany zostały uwzględnione w korekcie rozkładu jazdy, zaplanowanej od 12 marca br. Informacje o rozkładzie są dostępne m.in. w aplikacji internetowej: portalpasazera.pl oraz na stronie przewoźnika.

Rządowy Program dla Podkarpacia

W województwie podkarpackim, Rządowy Program Przystankowy obejmuje 9 inwestycji z listy podstawowej w miejscowościach: Przemyśl, Hurko, Medyka, Żurawica, Ropczyce, Strzyżów, Mielec, Chorzelów Południowy, Zaklików. Realizowane są już umowy na zaprojektowanie i wykonanie prac dla 8 zadań. W I i w II kwartale rozpoczną się kolejne prace budowlane.