W Międzyrzecu Podlaskim wiadukt drogowy zastąpi przejazd kolejowy

W Międzyrzecu Podlaskim wiadukt drogowy zastąpi przejazd kolejowy

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie w Międzyrzecu Podlaskim zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym na linii Terespol – Łuków – Siedlce i usprawni komunikację drogową. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie z miastem na współfinansowanie inwestycji kwotą 9 mln zł.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie z miastem Międzyrzec Podlaski, dotyczące wspólnej realizacji dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo – drogowego w nad linią Warszawa – Terespol (lk2).

–  Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Miedzyrzecu Podlaskim to jeden z elementów przebudowy układu komunikacyjnego w mieście. Połączenie wiaduktu z nową obwodnicą poprawi jakość podróży w regionie – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wiadukt drogowy zastąpi przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Kościuszki, co zwiększy sprawność i bezpieczeństwo w ruchu pociągów. Kierowcy skorzystają z nowej jezdni po jednym pasie w każdą stronę bez konieczności postoju przed rogatkami. Dla pieszych i rowerzystów zostanie przygotowany chodnik i ścieżka rowerowa.

– Istotnym efektem inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zwiększanie bezpieczeństwa. Taki będzie również rezultat budowy skrzyżowania kolejowo-drogowego w Międzyrzecu Podlaskim. Prace zapewnią również sprawniejszą komunikacje kolejową i drogową – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Polskie Linie Kolejowe będą partycypowały w kosztach realizacji inwestycji do 9 mln zł, w zakresie robót na terenie kolejowym oraz likwidacji przejazdu w poziomie szyn. Inwestycja PLK finansowana będzie ze środki własnych.

Wiadukt nie tylko zapewni bezpieczny przejazd nad linią kolejową, ale będzie częścią planowanej obwodnicy miasta. Ruch samochodów ciężarowych przejdzie poza centrum Międzyrzeca.

Wiadukt będzie budowany w systemie projektuj i buduj. Do końca 2023 roku PLK planuje pozyskać pozwolenie na budowę. Roboty rozpoczną się w IV kwartale 2023 r. Zakończenie inwestycji i oddanie wiaduktu do użytku planowane jest w 2024 roku.