W maju przewieziono koleją 20,4 mln ton ładunków

W maju przewieziono koleją 20,4 mln ton ładunków

Masa przewiezionych towarów w maju wyniosła 20,4 mln ton i była wyższa niż przed rokiem o 23,2%. Pozostałe parametry przewozowe również były wyższe niż w maju 2020 r.  Praca przewozowa osiągnęła 4,7 mld tonokilometrów (wzrost o 14,5%), praca eksploatacyjna 6,9 mln pociągokilometrów (wzrost o 132%). Mniejsza o 18 km była średnia odległość przewozu, która wyniosła 229 km.

Dane eksploatacyjne w maju były również większe niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z kwietniem przewieziono o 0,5 mln towarów więcej (2,6%) oraz wykonano pracę przewozową większą o 141,8 mln tonokilometrów (3,1%) i pracę eksploatacyjną większą o 0,2 mln pociągokilometrów (2,7%). Średnia odległość była w tym przypadku większa o 1 km.

– W ostatnich miesiącach widać stabilizację rynku przewozów towarowych. Niewielkie spadki udziału w rynku od początku pandemii oraz powrót do wyników sprzed 2020 r. odzwierciedlają stabilną pozycję rynkową spółek kolejowych, zajmujących się transportem dóbr w Polsce. Ważnym czynnikiem w tym przypadku jest również ciągły rozwój przewozów intermodalnych – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Od początku roku koleją przetransportowano 97 mln ton towarów, praca przewozowa 22 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 32,8 mln pociągokilometrów. Średnia odległość wykonanego przejazdu w przeciągu pięciu miesięcy osiągnęła 227 km.

– Nie powinien nikogo dziwić bardzo wysoki wzrost przewozów towarów masowych w stosunku do maja 2020 roku. Przed rokiem mieliśmy do czynienia z lockdownem, a teraz polska gospodarka dynamicznie się rozwija, zakłady wytwarzają coraz więcej towarów, co powoduje wzrost zapotrzebowania na transport surowców, prefabrykatów i gotowych wyrobów. O wiele wyższy niż przed rokiem jest także popyt na energię elektryczną i dlatego w maju przewieźliśmy znacznie więcej węgla kamiennego niż w maju 2020 roku – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów od stycznia do maj 2021 wynosi: PKP Cargo – 36,68%, DB Cargo Polska – 17,83%, Lotos Kolej – 5,08%. Gdy weźmiemy pod uwagę pracę przewozową przewiezionych towarów udział wygląda następująco: PKP Cargo – 41,48%, Lotos Kolej – 9,79% oraz DB Cargo Polska – 5,35%.