W maju koleją przetransportowano blisko 19 mln ton towarów

W maju koleją przetransportowano blisko 19 mln ton towarów

Maj to po kwietniu drugi miesiąc wzrostu rok do roku przewiezionej koleją masy i zrealizowanej pracy przewozowej. Prawie 18,7 mln ton obsłużonych w ubiegłym miesiącu ładunków oznacza wzrost o 0,1 mln ton (+0,4%) wobec tego samego miesiąca 2023 r. 

Wykonana w przewozach towarowych praca przewozowa osiągnęła wartość prawie 5,1 mld tonokilometrów, czyli o 0,1 mld tonokilometrów więcej (+2,5%) niż w maju 2023 r. Wartość pracy eksploatacyjnej przekroczyła poziom 6,9 mln pociągokilometrów, co jest nieznacznym spadkiem (o 0,01 mln pociągokilometrów, czyli -0,2%) wobec wyniku z maja 2023 r. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w maju wyniosła prawie 273 km – o prawie 6 km więcej niż przed rokiem.

Maj pod względem przewiezionej koleją masy ładunków był nieznacznie słabszy wobec kwietnia. Ogółem przetransportowano o 0,2 mln ton (-1,1%) ładunków mniej. W przypadku pracy przewozowej był to nieznaczny wzrost o 0,02 mld tonokilometrów (+0,4%). Zrealizowana przez pociągi towarowe praca eksploatacyjna była natomiast niższa o 0,01 mln pociągokilometrów (-0,2%) w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Średnia odległość transportu 1 tony ładunku w maju była większa o prawie 4 km wobec kwietnia 2024 r.

Od początku tego roku kolej przewiozła 91,7 mln ton ładunków, zrealizowana przez pociągi towarowe praca przewozowa wyniosła ponad 24,2 mld tonokilometrów, a eksploatacyjna osiągnęła wartość ponad 33,7 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z miesiącami styczeń – maj 2023 r. masa przewiezionych towarów była niższa o 5,5 mln ton (-5,6%), poziom pracy przewozowej spadł o 1,7 mld tonokilometrów (-6,5%), a eksploatacyjnej o 1,8 mln pociagokilometrów (-5%) w porównaniu do analogicznych pięciu miesięcy w 2023 r.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za okres styczeń-maj 2024

PKP Cargo28,18%
DB Cargo Polska14,14%
Lotos Kolej7,47%
PKP LHS5,41%
PUK Kolprem4,15%
Freightliner PL2,91%
T&C2,55%
Pol-Miedź Trans2,26%
PCC Intermodal2,04%
CTL Logistics2,01%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za okres styczeń-maj 2024

PKP Cargo28,81%
Lotos Kolej11,70%
PKP LHS6,05%
DB Cargo Polska4,88%
T&C3,71%
Freightliner PL3,22%
CTL Logistics2,98%
PCC Intermodal2,92%
Inter Cargo2,35%
CD Cargo Poland2,19%

Udział przewoźników wg pracy eksploatacyjnej przewiezionych towarów za okres styczeń-maj 2024

PKP Cargo33,97%
Lotos Kolej11,73%
DB Cargo Polska6,16%
CTL Logistics3,35%
PCC Intermodal2,75%
PKP LHS2,47%
Freightliner PL2,09%
Captrain Polska1,99%
CD Cargo Poland1,97%
Alza Cargo1,87%