W maju 2023 r. kolejną przetransportowano 18,6 mln ton towarów

W maju 2023 r. kolejną przetransportowano 18,6 mln ton towarów

Maj 2023 r. w kolejowych przewozach towarowych to kolejny z rzędu miesiąc niższego wolumenu przewiezionej masy w zestawieniu rok do roku. W ubiegłym miesiącu koleją przewieziono 18,6 mln ton towarów, o 2,6 mln ton mniej (-12,2%) niż w maju 2022 r.

Spadek odnotowano również w wielkości pracy przewozowej, która wyniosła niemal 5 mld tonokilometrów – o 0,5 mld tonokilometrów mniej (-8,5%) niż przed rokiem. W przypadku wykonanej przez pociągi towarowe pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 6,9 mln pociągokilometrów, spadek wyniósł 0,6 mln pociągokilometrów (-7,8%) w zestawieniu rok do roku. Wyższa niż w maju 2022 r. (o prawie 11 km) była natomiast średnia odległość przewozu 1 tony tonu towaru, która osiągnęła wartość 266 km.

Maj 2023 r. w kolejowych przewozach towarów był natomiast nieznacznie lepszy w zestawieniu z kwietniem. Ogółem masa przewiezionych towarów wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,6 mln ton (+3,3%), praca przewozowa była wyższa o 0,06 mld tonokilometrów (+1,2%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 0,1 mln pociągokilometrów (+1,9%) wobec miesiąca wcześniej. Niższą niż w kwietniu 2023 r. wartość – o prawie 6 km uzyskała tylko średnia odległość przewozu 1 tony ładunku.

Ogółem w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. koleją przewieziono prawie 97,1 mln ton towarów, wykonano pracę przewozową na poziomie 25,9 mld tonokilometrów, a pracę eksploatacyjną w wysokości 35,5 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z okresem styczeń-maj 2022 r. oznacza to spadek masy przewiezionych koleją towarów o 7,7 mln ton (-7,4%) i spadek pracy eksploatacyjnej o 0,2 mln pociągokolometrów (-0,7%).

W przypadku pracy przewozowej jest to nieznaczny wzrost – o 0,6 mld tonokilometrów (+2,4%) w porównaniu do pierwszych pięciu miesięcy w 2022 r.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za okres styczeń-maj 2023

przewoźnikI-V 2023
PKP Cargo S.A.32,95%
DB Cargo Polska S.A.15,28%
Lotos Kolej sp. z o.o.5,31%
PKP LHS sp. z o.o.4,17%
PUK Kolprem sp. z o.o.3,76%
Freightliner PL sp. z o.o.3,05%
ORLEN KolTrans sp. z o.o.2,60%
CTL Logistics sp. z o.o.2,24%
Pol-Miedź Trans sp. z o.o.2,12%
CD Cargo Poland sp. z o.o.1,93%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za okres styczeń-maj 2023

przewoźnikI-V 2023
PKP Cargo S.A.35,55%
Lotos Kolej sp. z o.o.8,53%
DB Cargo Polska S.A.5,36%
PKP LHS sp. z o.o.4,70%
ORLEN KolTrans sp. z o.o.3,71%
Freightliner PL sp. z o.o.3,39%
CTL Logistics sp. z o.o.3,32%
PCC Intermodal S.A.2,59%
Inter Cargo sp. z o.o.2,28%
PUK Kolprem sp. z o.o.2,25%