W lutym pociągami podróżowało ponad 21 mln pasażerów

W lutym pociągami podróżowało ponad 21 mln pasażerów

W lutym 2022 r. z usług kolei skorzystało 21,2 mln osób. W porównaniu rok do roku oznacza to wzrost o 6,99 mln osób (+49%).

Praca przewozowa wyniosła 1 336,7 mln pasażerokilometrów, co oznacza, że wzrosła o 485 mln pasażerokilometrów (+57%). Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 14,3 mln pociągokilometrów i była o 0,8 mln pociągokilometrów wyższa (+5,9%) niż w lutym 2021 r. Średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 62,9 km czyli o 3,2 km więcej (+5,32%) niż przed rokiem.

Zestawiając wyniki lutego 2022 r. ze styczniem 2022 r. odnotowujemy nieznaczny spadek o 0,16 mln osób (-0,8%) w liczbie przewiezionych pasażerów, natomiast w wartości pracy przewozowej wzrost o 25,9 mln pasażerokilometrów (+2%). Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość o 1,3 mln pociągokilometrów  (-8,2%) niższą w porównaniu z miesiącem wcześniej. Średnia odległość przejazdu pasażera była o 1,7 km dłuższa (+2,8%) w odniesieniu do danych ze stycznia 2022 r.

– Luty 2022 r. w przewozach pasażerskich to poprawa wszystkich parametrów porównując rok do roku. Na wyniki przewozów dalekobieżnych wpływ z pewnością miały trwające w lutym ferie zimowe. Mimo pracy zdalnej w urzędach i liczbie osób objętych kwarantanną dobre wyniki odnotowali również wybrani przewoźnicy regionalni. Mając na uwadze sytuację na naszej wschodniej granicy trudno jest prognozować kolejne miesiące w segmencie przewozów kolejowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że rola kolei w ewakuacji ludności z ogarniętej wojną Ukrainy jest niezmiernie istotna – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W lutym 2022 r. wzrost liczby przewiezionych pasażerów miesiąc do miesiąca odnotował przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity oraz a także wybrani przewoźnicy regionalni: Polregio, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie i Warszawska Kolej Dojazdowa a także Arriva RP. Wyniki tych przewoźników nie wpłynęły jednak na ogólny wzrost liczby pasażerów wobec stycznia.

Udział przewoźników

Przez pierwsze dwa miesiące 2022 r. przewoźnicy pasażerscy przewieźli 42,64 mln pasażerów z czego blisko 27% podróżowało pociągami Polregio. Udział Kolei Mazowieckich wyniósł 18,19% a PKP Intercity 18,19%. W tym samym okresie kolejowe spółki wykonały pracę przewozową na poziomie 2 647,58 mln pasażerokilometrów. Największy, blisko 52% udział w tym wyniku miało PKP Intercity. Kolejne miejsca zajmują Polregio 19,97% oraz Koleje Mazowieckie 8,89%.