W listopadzie przetransportowano koleją blisko 21 mln ton towarów

W listopadzie przetransportowano koleją blisko 21 mln ton towarów

Masa przewiezionych towarów w listopadzie wyniosła 20,9 mln ton. Było to o 0,5 mln ton (-2,1%) mniej niż w listopadzie 2021 r. W jedenastu miesiącach 2022 r. wykonana praca przewozowa i praca eksploatacyjna były wyższe, niż w analogicznych miesiącach 2021 r.

Wykonana praca przewozowa w listopadzie 2022 r. osiągnęła poziom 5,5 mld tonokilometrów, wzrastając o 0,5 mld tonokilometrów (9,6%) w stosunku do listopada 2021 r. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 7,5 mln pociągokilometrów, wzrastając rok do roku o 0,5 mln pociągokilometrów (6,4%). Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła w listopadzie 2022 r. 261 km i była dłuższa o 28 km niż w listopadzie rok wcześniej.

Spadek masy towarów miał miejsce również w układzie miesiąc do miesiąca. W listopadzie 2022 r. przewieziono o 0,3 mln ton (-1,6%) mniej niż w październiku 2022 r. Praca przewozowa była niższa o 15,7 mln tonokilometrów (-0,3%), a praca eksploatacyjna o 0,05 mln pociągokilometrów (-0,6%). Średni dystans wydłużył się za to o 4 km.

Łącznie po jedenastu miesiącach w 2022 r. przewieziono 229,6 mln ton dóbr – o 6,5 mln (2,9%) więcej niż w 2021 r. Praca przewozowa wyniosła 57,5 mld tonokilometrów (wzrost o 6,3 mld tonokilometrów – 12,2%), natomiast poziom wykonanej pracy eksploatacyjnej wzrósł o 4,7 mln pociągokilometrów (6,3%), wynosząc ostatecznie 79,8 mln pociągokilometrów.

Udziały przewoźników za okres styczeń-listopad 2022 r.

wg masy przewiezionych towarów

 • PKP Cargo – 35,73%
 • DB Cargo Polska – 15,90%
 • Lotos Kolej – 5,21%
 • PKP LHS – 4,45%
 • PUK Kolprem – 3,48%
 • ORLEN KolTrans – 2,86%
 • Freightliner PL – 2,38%

wg pracy przewozowej przewiezionych towarów

 • PKP Cargo – 39,52%
 • Lotos Kolej – 9,05%
 • DB Cargo Polska – 5,28%
 • PKP LHS – 4,77%
 • ORLEN KolTrans – 4,03%
 • Freightliner PL – 3,66%
 • CTL Logistics – 3,18%