W listopadzie pociągami przewieziono 20,6 mln ton ładunków

W listopadzie pociągami przewieziono 20,6 mln ton ładunków

W listopadzie 2020 r. w Polsce przewieziono 20,6 mln ton towarów. To o 0,8% mniej niż miesiąc wcześniej. Praca eksploatacyjna wyniosła 7,3 mln pociągokilometrów, a przewozowa nieco ponad 4,8 mld tonokilometrów.  Średnia odległość przewozu wyniosła 234 km. W tym wypadku jest to o 1 km mniej niż w październiku.

W listopadzie 2020 r. odnotowano lepsze wyniki parametrów rynku w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r. W przypadku masy przewiezionych ładunków wzrost wyniósł o 3,6 %. Praca eksploatacyjna była większa o 6,1%, a praca przewozowa o 4,1%. Średnia odległość zwiększyła się o 0,5% w stosunku do listopada 2019 r.

– Listopad był pierwszym miesiącem w tym roku, który pod względem wyników przewozów towarowych był lepszy od takiego samego okresu roku ubiegłego. Ten wynik oraz wzrosty odnotowywane sukcesywnie od czerwca świadczą o osiągnięciu pewnej stabilizacji. Pomimo dalszego oddziaływania pandemii na gospodarkę, łańcuch dostaw został zachowany. Od czerwca do listopada każdy kolejny miesiąc charakteryzował się wzrostami w stosunku do miesiąca poprzedniego, w przypadku wybranych grup towarów widoczny był bardzo duży wzrost zrealizowanych przewozów, co tylko potwierdza, że rynek przewozów towarowych szuka możliwości funkcjonowania w sytuacji pandemii koronawirusa – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Na przestrzenie jedenastu miesięcy łączna masa przewiezionych towarów wyniosła 203,4 mln ton, praca eksploatacyjna 70,8 mln pociągokilometrów, a praca przewozowa 47,6 mld tonokilometrów. Oznacza to spadek odpowiednio o 7,3%, 7,1% oraz 8,1% w porównaniu do okresu styczeń – listopad 2019 r.

Średnia odległość przewozu wyniosła 234 km i była niższa o 3 km niż po w ciągu jedenastu miesięcy 2019 r.

Biorąc pod uwagę udział przewoźników wg masy towarów, prowadzi  PKP Cargo z udziałem 36,6 %, kolejne miejsce zajmuje DB Cargo Polska z udziałem 16,88 %, kolejne miejsce zajmuje Lotos Kolej – 5,67 %. Udział przewoźników wg pracy przewozowej wygląda następująco: PKP Cargo – 40,65%, Lotos Kolej – 10,42%, DB Cargo Polska – 5,06%.

– Listopadowe wyniki przewozowe oceniamy pozytywnie, gdyż w praktyce były porównywalne z  październikowymi, a trzeba pamiętać o tym, że październik był najlepszym w tym roku miesiącem dla kolei towarowej w Polsce – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. – Nasza Grupa może się za to pochwalić tym, że listopad był kolejnym miesiącem wzrostu przewozów w segmencie intermodalnym. To jest nasz priorytet, dążymy do utrzymania stałej wzrostowej tendencji w  przewozach kontenerów i innych ładunków intermodalnych i ten cel realizujemy – zaznacza Warsewicz.

Prezes PKP Cargo dodaje, że dobre wyniki przewozowe w listopadzie są pochodną sytuacji gospodarczej Polski, która charakteryzuje się m.in. wzrostem produkcji przemysłowej w ujęciu rok do roku o prawie 5,5 proc.

– W 2021 roku rynek oczekuje znacznego ożywienia w  budownictwie, zwłaszcza w przypadku realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak drogi i linie kolejowe. To ma się przełożyć na wzrost przewozów kruszyw i innych materiałów niezbędnych na budowach. Liczymy na to, że ten scenariusz zostanie zrealizowany – stwierdza Warsewicz.