W lipcu koleją przewieziono 18,5 mln ton towarów

W lipcu koleją przewieziono 18,5 mln ton towarów

W lipcu 2020 roku wolumen przewozów towarów na rynku kolejowym w Polsce zwiększył się drugi miesiąc z rzędu. W lipcu przewieziono 18,5 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła blisko, 4,3 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 6,5 mln pociągokilometrów. W przypadku pracy eksploatacyjnej jej wartość jest najwyższa od początku 2020 r. Jednak porównując z lipcem ubiegłego roku parametr ten zmniejszył się o 6,6%. Praca przewozowa spadła o 10,9%.

Wyniki za okres siedmiu miesięcy 2020 r. to 123,7 mln ton, 28,8 mld tonokilometrów oraz 42,7 mln pociągokilometrów. Wartości te w porównaniu z analogicznym okresem roku spadły o odpowiednio 10,7%, 12,9% oraz 11,5%.

– Ograniczenie zapotrzebowania na przewozy towarów koleją widoczne jest od początku 2020 r. Pandemia koronawirusa nie miała aż tak negatywnego wpływ na transport towarów jak na przewóz osób. Dane pochodzące od poszczególnych przewoźników wskazują na próbę dostosowania do panującej sytuacji – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Istnieje jednak ryzyko, że wartości przewozów towarowych w 2020 r. będą jednymi z niższych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Negatywny trend może odwrócić rozwój segmentu przewozów intermodalnych i poszukiwanie nowych rynków przez przewoźników – dodaje Góra.

Średnia odległość przewozów towarowych w okresie ostatnich siedmiu miesięcy wyniosła 233 km i była o 6 km niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Grupa PKP Cargo w lipcu 2020 roku przetransportowała na polskim rynku 6,9 mln ton towarów (-16,7 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 1,7 mld tkm (-21,1 proc. r/r). Kolejny miesiąc z rzędu Grupa PKP Cargo zanotowała natomiast wzrost przewozów miesiąc do miesiąca. W ujęciu masy towarowej przewozy Grupy zwiększyły się m/m o 8,2 proc., a względem pracy przewozowej wzrosły o 1,4 proc. m/m. Grupa odnotowała w lipcu zwiększone m/m przewozy: węgla kamiennego (+13,4 proc.), kamienia, żwiru i wapna (+6,1 proc.), koksu i węgla brunatnego (+20,7 proc.), nawozów sztucznych (+17,5 proc.), drewna i wyrobów z drewna (+14,8 proc.) oraz towarów z segmentu pozostałe ładunki (+31,4 proc.).

– Polska gospodarka wychodzi z dołka, w jaki wpadła na skutek lockdownu i to widać na rynku kolejowym, zwłaszcza w segmencie ładunków masowych. To właśnie spadki przewozów towarów masowych, zwłaszcza dużo mniejsze zamówienia na węgiel ze strony energetyki z powodu zmniejszenia produkcji energii elektrycznej, były przyczyną naszych słabszych wyników w pierwszej połowie roku – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo – Te straty nie zostały jednak jeszcze całkowicie odrobione, dlatego wielkość przewozów PKP Cargo i całego sektora kolejowego jest jeszcze niższa niż w 2019 roku – dodaje prezes Warsewicz.

W sumie w okresie styczeń-lipiec 2020 roku Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 46,3 mln ton towarów (-20,6 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 11,7 mld tkm (-20,7 proc. r/r).