W lipcu koleją podróżowało 19 mln pasażerów

W lipcu koleją podróżowało 19 mln pasażerów

Liczba pasażerów w lipcu wyniosła blisko 19 milionów. To ponad 9 mln mniej niż w 2019 r. Porównując wynik przewozowy z poprzednimi miesiącami 2020 r. widać zmniejszanie się wpływu pandemii na liczbę podróżnych. Lipiec w przewozach towarowych to blisko18,5 mln ton – o 1,9 mln ton (9,2%) mniej niż przed rokiem.

W lipcu koleją podróżowało 19 mln pasażerów. To wynik o 32% niższy niż przed rokiem. Jednak z miesiąca na miesiąc widoczny jest powrót podróżnych na kolej. W maju liczba pasażerów spadła o 66% a w czerwcu o 47% licząc rok do roku. W lipcu praca przewozowa oraz eksploatacyjna przewoźników pasażerskich wzrosły do najwyższych wartości w okresie ostatnich pięciu miesięcy. Praca przewozowa wyniosła blisko 1,4 mld pasażerokilometrów (spadek o 38% w stosunku do 2019 r.) zaś praca eksploatacyjna 14,5 mln pociągokilometrów (spadek o 4,3% licząc rok do roku). Porównując dane do czerwca 2020 r. widoczny jest wzrost liczby pasażerów o ponad 4,4 mln osób (ponad 30%). Praca przewozowa wzrosła o 484 mln pasażerokilometrów (55%).

Zauważyć można wzrost zainteresowania pasażerów podróżami dalekobieżnymi. Największy przewoźnik dalekobieżny znacząco zwiększył liczbę uruchamianych pociągów na czas trwania wakacji, co bezpośrednio przełożyło się na wielkość wykonanych pociągokilometrów ogółem.

– Wyniki lipca 2020 r. wskazują, że kolej w dalszym ciągu pomaga w realizacji wakacyjnych planów i pozwala na dotarcie do miejsca wypoczynku. Dostępna większa liczba pociągów to także jeden ze środków zapewniających wyższy poziom bezpieczeństwa – komentuje wyniki dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Po siedmiu miesiącach 2020 r. liczba pasażerów wyniosła 123 miliony osób, praca przewozowa 7,4 mld pasażerokilometrów, a praca eksploatacyjna 88,5 mln pociągokilometrów. Wartości te są odpowiednio niższe o 35,2%,.41,1% oraz 10% niż rok wcześniej.

Biorąc pod uwagę udział przewoźników wg. liczby pasażerów, pierwsze miejsce zajmuje Polregio z udziałem 26,93%, kolejne Koleje Mazowieckie
19,53% oraz PKP SKM w Trójmieście – 12,49%.

Jeśli weźmiemy pod uwagę udział przewoźników wg pracy przewozowej to w tutaj prowadzi PKP Intercity  – 47,83%, drugie miejsce zajmuje Polregio – 22,31% a trzecie Koleje Mazowieckie – 10,53%.

Średnia odległość przejazdu 1 pasażera wyniosła 72 km i była największa w tym roku.