W jaki sposób PKP Intercity zabezpiecza pasażerów w przypadku opóźnienia pociągu?

W jaki sposób PKP Intercity zabezpiecza pasażerów w przypadku opóźnienia pociągu?

Posłanka Paulina Matysiak skierowała interpelację poselską do Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury z pytaniami w jaki sposób PKP Intercity zabezpiecza pasażerów na wypadek opóźnienia pociąg,  czy w pociągach dostępna jest woda oraz czy świadczone są jakiekolwiek usługi sprzedażowe wody i przekąsek.

Na interpelację autorstwa Pani Poseł Pauliny Matysiak odpowiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Poinformował on, że zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym(Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007), przewoźnicy kolejowi są obowiązani do udzielania pomocy pasażerom w przypadku dotknięcia skutkami opóźnienia pociągu i komplikacji w podróży. W tym celu, na mocy porozumienia zawartego PKP Intercity S.A., PKP S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało powołane Centrum Wsparcia Klienta

– W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, do których zaliczyć należy między innymi opóźnienia pociągów, CWK podejmuje i koordynuje działania mające na celu ochronę pasażerów. W sytuacji awaryjnej, gdy w składzie pociągu znajduje się wagon gastronomiczny, poczęstunki i/lub napoje wydawane są przez obsługę gastronomiczną. Natomiast jeśli w składzie pociągu nie ma wagonu gastronomicznego, działania podejmowane przez CWK mają charakter operatywny i polegają na wyszukaniu w danej lokalizacji podmiotu, który może dostarczyć poczęstunki i/lub napoje do konkretnego pociągu – informuje Andrzej Bittel

W razie potrzeby (nie tylko w przypadku opóźnienia pociągu),wykorzystywana jest również rezerwa wody pitnej zdeponowana na wybranych dworcach, która jest dostarczana do pociągów uruchamianych przez PKP Intercity .

– Do dworców tych należą m.in: Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Łódź Kaliska, Łódź Widzew, Lublin, Kutno, Białystok, Terespol, Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Szczecin Główny, Olsztyn Główny, Bydgoszcz Główna, Słupsk, Kołobrzeg, Wrocław, Poznań Główny, Leszno, Kraków Główny, Katowice, Rzeszów, Zakopane, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Łowicz Główny, Puławy Miasto, Radom, Częstochowa, Częstochowa Stradom – czytamy w odpowiedzi na interpelację poseł Matysiak.