W grudniu ruszy budowa fundamentów kładki na stacji Warszawa Zach.

W grudniu ruszy budowa fundamentów kładki na stacji Warszawa Zach.

Na stacji Warszawa Zachodnia wykonawca przygotuje warunki do budowy kładki. Zachowana jest obsługa pasażerów i kursowanie pociągów wg rozkładu jazdy. Prace przygotowawcze obejmą część dwóch peronów. Wykonawca stopniowo będzie zwiększał zakres prac. Realizowany jest projekt modernizacji stacji Warszawa Zachodnia za 1,9 mld zł współfinansowany ze środków POIiŚ.

Zgodnie z przygotowanym rozkładem jazdy i planowaną organizacją prac na stacji Warszawa Zachodnia demontowane będą części peronu nr 4 oraz nr 7. Prace wykonane będą w dniach 5-11 grudnia. Utrzymany jest przejazd pociągów przez stację.

Przygotowanie terenu pozwoli przystąpić do budowy fundamentów kładki. Kolejno pale będą montowane na peronach. Na każdym peronie maszyna (palownica) wywierci po kilkanaście otworów na głębokość minimum 20 metrów, a następnie wypełni je betonem. Na przygotowanych fundamentach budowane będą filary. W ostatniej fazie nasuwana będzie konstrukcja kładki. Prace przy budowie przejścia nad torami zakończą się wiosną 2021 r. Kładka połączy dwie dzielnice Warszawy i umożliwi wygodny dostęp na perony.

Szczegóły komunikacji w obrębie stacji Warszawa Zachodnia

Utrzymany jest przejazd pociągów przez stację Warszawa Zachodnia. W dniach 5-11 grudnia pociągi będą obsługiwane na wszystkich peronach z wyłączeniem peronu nr 4 i nr 7. Zmiany uwzględnione są w rozkładzie jazdy. Bieżące informacje dla podróżnych są podawane częściej – w formie komunikatów głosowych. Orientację ułatwiają plakaty z zaznaczoną drogą dojść do peronów.

Warszawa Zachodnia zmieni się dla podróżnych

Jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,9 mld zł netto, to etap modernizacji linii średnicowej. Przez stację średnio na dobę przejeżdża około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych. Po przebudowie Warszawa Zachodnia zapewni podróżnym komfortową obsługę i sprawne kursowanie pociągów.

Na Warszawie Zachodniej wszystkie przebudowane perony zostaną zadaszone. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przewidziano ruchome schody, windy, czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej, który ułatwi korzystanie z kolei. Dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej zwiększy możliwość organizacji sprawnych połączeń.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Przejście podziemne – będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Przejście zostanie wydłużone do peronu nr 8 (docelowo nr 9) przy linii obwodowej. Kompleksowo przebudowany będzie układ torowy. Dzięki nowoczesnym systemom sprawniejsze będzie zarządzenie ruchem kolejowym.

Prace na stacji Warszawa Zachodnia planowane są do 2023 roku w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie 2023 r.