W czerwcu przetransportowano więcej towarów niż miesiąc wcześniej

W czerwcu przetransportowano więcej towarów niż miesiąc wcześniej

Przewiezione przez kolej 17,5 mln ton w czerwcu 2020 r. to wynik o prawie 900 tys. ton wyższy niż w poprzednim miesiącu. W stosunku do czerwca 2019 r. spadek wyniósł 1,1 mln ton (6,1%) i jest on najniższy porównując dane miesięczne rok do roku.

Wartości pozostałych parametrów w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku również charakteryzowały się jednymi z najmniejszych różnic praca przewozowa wyniosła 4,2 mld tonokilometrów i była niższa o 7,1%. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która kształtowała się na poziomie 6,1 mln pociągokilometrów, spadek wyniósł 7,5%.

– Wyniki przewozowe za czerwiec potwierdzają, że kryzys wywołany epidemią miał mniejszy wpływ na przewozy towarowe niż pasażerskie. Z informacji przekazywanych przez przewoźników wynika, że w dalszym ciągu rozwija się transport kolejowy między Azją a Europą. Potwierdzają to też pierwsze dane intermodalne –komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Przewoźnicy informowali również o uruchomieniu nowych relacji międzynarodowych z klientami z krajów zachodniej i południowej Europy – dodaje.

W pierwszym półroczu przewoźnicy przetransportowali 105 mln ton, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 13 mln ton (11%). Praca przewozowa i praca eksploatacyjna wyniosły odpowiednio 24,5 mld tonokilometrów oraz 36,2 mln pociągokilometrów (spadek o 13,3% oraz 12,3%). Mimo występujących trudności, wynik ten jest wyższy o ponad 1,2 mln ton niż wartość masy przewiezionej w 2016 r., kiedy to po raz ostatni wartość przewiezionej masy nie przekroczyła 230 mln ton.

Średnia odległość przewozów towarowych w pierwszym półroczu wyniosła 233 km i była o 6 km niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W czerwcu 2020 roku Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 6,4 mln ton towarów (-16,4 proc. r/r). Natomiast wykonana przez Grupę praca przewozowa wyniosła 1,7 mld tkm (-16,4 proc. r/r). Warto jednak zauważyć wzrost przewozów realizowanych w czerwcu przez pociągi Grupy PKP Cargo miesiąc do miesiąca. W ujęciu masy towarowej przewozy Grupy zwiększyły się m/m o 5,4 proc., a względem pracy przewozowej wzrosły o 5,8 proc. m/m. W czerwcu Grupa odnotowała zwiększone m/m przewozy: węgla kamiennego (+14,2 proc.), koksu i węgla brunatnego (+25,1 proc.), ropy i przetworów (+18,6 proc.), piasku (+205,4 proc.) oraz towarów z segmentu inne artykuły chemiczne (+7,6 proc.).

– Rynek kolejowy powoli się odbudowuje i mamy nadzieję, że będzie to trwały trend, który utrzyma się w kolejnych miesiącach – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Na sytuację naszej spółki pozytywny wpływ miały rosnące zamówienia na przewozy towarów masowych, w tym węgla kamiennego – dodaje prezes Warsewicz.

W sumie w pierwszym półroczu 2020 roku Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 39,3 mln ton towarów (-21,3 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 10,0 mld tkm (-20,6 proc. r/r).