W czerwcu 2022 r. przewieziono ponad 20 mln ton towarów

W czerwcu 2022 r. przewieziono ponad 20 mln ton towarów

W czerwcu przewieziono koleją 20,2 mln ton towarów, co w porównaniu z czerwcem rok wcześniej oznacza wzrost o 0,4 mln ton (+2%).

Praca przewozowa wyniosła 5,2 mld tonokilometrów i była wyższa o niemal 0,7 mld tonokilometrów (15,1%) rok do roku. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 7,2 mln pociągokilometrów – więcej o ponad 0,5 mln (+7,7%) niż przed rokiem. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 259 km, czyli wartość o 29,5 km wyższą niż w czerwcu 2021 r.(+12,8%).

Zestawiając dane za czerwiec z miesiącem poprzednim uzyskamy spadek w masie towarów o prawie 1 mln ton (-4,7%), praca przewozowa zmniejszyła się ponad 0,1 mld tonokilometrów (-2,7%), praca eksploatacyjna to spadek o prawie 0,2 mln pociagokilometrów (-2,6%) miesiąc do miesiąca. Wyższa niż w maju natomiast była średnia odległość przewozu 1 tony – o 5,3 km, co oznacza wzrost o 2,1% wobec maja 2022 r.

Ogółem na II kwartał 2022 r. przypada ponad 62,6 mln ton przewiezionych koleją towarów, wartość pracy przewozowej w wysokości ponad 15,8 mld tonokilometrów, a pracy eksploatacyjnej na poziomie 21,8 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z II kwartałem 2021 r. oznacza to odpowiednio wzrost o 2,5 mln ton (4,2%) w masie przewiezionych towarów prawie 2,1 mld tonokilometrów (15%) w wykazanej pracy przewozowej i 1,5 mln pociągokilometrów (7,4%) w pracy eksploatacyjnej.

– Dobre wyniki z pierwszych 6 miesięcy tego roku w przewozach towarów koleją pokazują, że przy zakłóceniach na rynku międzynarodowym transport kolejowy ma strategiczne znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe wykorzystanie kolei jako transportu w przemyśle, budownictwie czy do przewozu dóbr konsumpcyjnych nie jest jeszcze optymalne, ale obecna sytuacja stwarza nowe możliwości szerszego jej wykorzystania do przewozu zbóż, węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego” – komentuje Marcin Trela, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W pierwszym półroczu 2022 r. koleją przewieziono 125 mln ton towarów, praca przewozowa wyniosła 30,4 mld tonokilometrów, praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 42,5 mln pociągokilometrów. W zestawieniu rok do roku to wzrost o prawie 8,2 mln ton (7%) w masie towarów; 3,8 mld tonokilometrów (14,4%) w wykonanej pracy przewozowej i 3 mln pociągokilometrów (7,7%) pracy eksploatacyjnej.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów

  • PKP Cargo – 36,15%
  • DB Cargo Polska – 16,13%
  • Lotos Kolej – 5,10%
  • PKP LHS –  4,50%
  • PUK Kolprem – 3,53%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów

  • PKP Cargo – 39,90%
  • Lotos Kolej – 8,98%
  • DB Cargo Polska – 5,24%
  • PKP LHS – 5,17%
  • Orlen Kol-Trans – 4,17%