W Chełmie powstanie klasa o profilu kolejowym

W Chełmie powstanie klasa o profilu kolejowym

Utworzenie klasy o profilu technik transportu kolejowego w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych oraz współpraca w zakresie kształcenia uczniów, którzy docelowo mają zasilać kadrowo kolejowe instytucje – to główne założenia listów intencyjnych podpisanych przez Miasto Chełm i szkołę ze spółkami: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Chełmska Szerokotorowa.

Na mocy pierwszego z nich, podpisanego przez zarząd PKP PLK S.A. oraz Katarzynę Karamać, dyrektor chełmskiego Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych, w placówce z początkiem września utworzona zostanie nowa klasa o profilu technik transportu kolejowego, której absolwenci docelowo mają zasilać kadrę przedsiębiorstw kolejowych. List intencyjny stanowi również podstawę do zawarcia umowy o współpracy, która uprawnia do wypłacania przez PKP PLK S.A. stypendiów dla uczniów.

Uzupełnieniem porozumienia zawartego pomiędzy ZSEiT i PKP PLK S.A. jest list intencyjny podpisany przez Miasto Chełm i Spółkę PKP Linia Chełmska Szerokotorowa, która prowadzi przygotowania do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Na jego mocy strony zobowiązują się do wsparcia w zakresie utworzenia przez ZSEiT klasy kształcącej młodzież w zawodzie kolejowym, natomiast Spółka do pomocy w realizacji praktyk dla uczniów i współpracy w zakresie prowadzenia lekcji przedmiotów zawodowych. List intencyjny to również wstęp do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Miastem a Spółką, która określi szczegółowe działania w zakresie pozyskania absolwentów ZSEiT przez LCHS.

Absolwenci klasy o profilu kolejowym mogą stawać się wartościowymi pracownikami nie tylko przedsiębiorstw, z którymi zawiązujemy współpracę, ale również zaistnieć w całej branży kolejowej. To kolejny krok w poszerzeniu oferty ZSEiT i i zwiększenie szans oraz perspektyw dla naszej młodzieży – mówi Dorota Cieślik, II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, która podpisała list intencyjny ze strony samorządu.

– Dzisiejsza kolej to już nie ta dziewiętnastowieczna. To kolej nowoczesna, która potrzebuje kadr wykształconych w zakresie nowych technologii. W ślad za tymi potrzebami następują zmiany organizacyjne. Powoływane są nowe jednostki, takie jak np. Linia Chełmska Szerokotorowa, która przygotowuje się do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Chełmskie kolejnictwo jest więc w fazie dynamicznego rozwoju, a odpowiednio wykształcone kadry pozwolą na zasilenie właściwych komórek organizacyjnych i zaspokoją potrzeby związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa – dodaje Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa i PKP Linia Chełmska Szerokotorowa.

Zawarcie porozumień to kolejny krok w stronę rozwoju sektora kolejowego w Chełmie. W maju 2019 roku Prezydent Chełma Jakub Banaszek oraz Krzysztof Mamiński prezes PKP S.A. podpisali list intencyjny ws. powołania Spółki PKP Linia Chełmska Szerokotorowa. Rok później Spółka została oficjalnie zarejestrowana przez sąd, a obecnie prowadzi działania przygotowawcze do rozpoczęcia działalności operacyjnej.