W 2021 r. wzrósł wskaźnik wykorzystania kolei

W 2021 r. wzrósł wskaźnik wykorzystania kolei

Statystycznie, każdy mieszkaniec Polski w ubiegłym roku podróżował pociągiem ponad 6 razy. Częściej, w porównaniu do średniej ogólnopolskiej, z kolei korzystali mieszkańcy województw pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Blisko wskaźnika dla całego kraju była Wielkopolska.

Krajowy wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł w 2021 r. 6,4. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec Polski w ciągu całego roku podróżował koleją przynajmniej 6,4 razy. Odnotowano więc wzrost w stosunku do 2020 r., w którym to wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł 5,5. W rekordowym, 2019 r. poziom tego wskaźnika wyniósł 8,7.

– Wszystkie województwa zanotowały wzrost wskaźnika wykorzystania kolei w porównaniu z 2020 r. Od kilku lat niezmiennymi liderami są Pomorze, Mazowsze i Dolny Śląsk. Jednak patrząc na procentowe wzrosty wykorzystanie kolei, widzimy, że duży potencjał jest wielu regionach. Aż w 12 województwach wskaźnik wykorzystania procentowo zwiększył się znacznie bardziej niż wskaźnik dla całego kraju – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zmianie nie uległo zestawienie województw o najwyższym wskaźniku wykorzystania koeli. Najczęściej pociągiem podróżuje się w województwie pomorskim – 19,9 (15,9 w 2020 r. i 26,1 w 2019 r.). Wysoki wskaźnik osiągnięto również w województwach mazowieckim – 13,6 (12,4 w 2020 r. i 19,4 w 2019 r.) oraz dolnośląskim – 7,8 (6,6 w 2020 r. i 11,2 w 2019 r.)

Najwięcej pasażerów przewieziono w województwach mazowieckim (74,02 mln) i pomorskim (46,69 mln). Wynik powyżej 20 mln pasażerów odnotowano na Dolnym Śląsku (22,69 mln) i w Wielkopolsce (21,97 mln).