W 2019 r. przewoźnicy towarowi przetransportowali 236 mln ton ładunków

W 2019 r. przewoźnicy towarowi przetransportowali 236 mln ton ładunków

Jak poinformował Urząd Transportu Kolejowego w minionym roku koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 5% w porównaniu do 2018 r.

W roku 2019 koleją przetransportowano ponad 236,41 mln ton ładunków – o 13,9 mln mniej, niż w 2018 r.

– Z roku na rok rośnie masa przewozów intermodalnych. Ten rodzaj transportu ma przed sobą przyszłość i należy go rozwijać – informuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dzięki transportowi intermodalnemu optymalnie można wykorzystać transport samochodowy, kolejowy i morski – dodaje Góra.

Biorąc pod uwagę masę przewiezionych towarów liderem było PKP Cargo z udziałem ponad 40,35%, drugie miejsce należy do DB Cargo Polska wynikiem 16,91% a trzecie Lotos Kolej, które miało 5,42% udziału. Jeśli chodzi o pracę przewozową tu także lideruje PKP Cargo z udziałem 43,92%, kolejne Lotos Kolej z udziałem 9,79%, trzecie miejsce zajęło DB Cargo Polska z udziałem 5,66%. Co warte podkreślenia zarówno DB Cargo Polska jak i Lotos Kolej udziały wzrostu w stounku do roku 2018 r, natomiast PKP Cargo spadło 3,22% wg masy oraz prawie 4,44% wg pracy przewozowej.

Rośnie jednak udział mniejszych przewoźników. W 2019 r. przedsiębiorcy, których udział w rynku nie przekraczał 1%, przetransportowali łącznie 13% masy ładunków.