UTK przedstawił raport CSR za 2022 r.

UTK przedstawił raport CSR za 2022 r.

W nowym raporcie społecznej odpowiedzialności przygotowanym przez UTK zaprezentowano działania w jego kluczowych obszarach oddziaływania, takich jak rynek kolejowy, pracownicy oraz środowisko. Ubiegły rok upłynął pod znakiem pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz przygotowań do wprowadzenia państwowych egzaminów dla kandydatów na maszynistę.

Kolejny raport CSR Urzędu Transportu Kolejowego to podsumowanie efektów naszej pracy ściśle związanej z wizją nowoczesnego i otwartego urzędu opierającego się o przyjęte wartości. Wszystkie inicjatywy są przykładem na otwartość i zaangażowanie zespołu UTK, nie tylko w działalność statutową, ale także w działania społecznie odpowiedzialne” – napisał we wstępie do raportu dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Raport CSR jest podzielony na trzy rozdziały: relacje z podmiotami zewnętrznymi, dobry pracodawca i zaangażowanie społeczne. W pierwszej części opisano statutową działalność UTK oraz najważniejsze inicjatywy i projekty, takie jak m.in. Kultura Bezpieczeństwa, Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, Piątki z UTK, konferencje naukowe, Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, prawa pasażera.

W drugiej części przedstawiono inicjatywy UTK jako pracodawcy, w tym m.in. praktyki work-life balance, działalność Rady Dobroczynności czy Rzecznika Różnorodności. Opisano również działania wspierające rozwój pracowników, np. kursy języków obcych, szkolenia i warsztaty, czy dofinansowanie do nauki.

Trzecia część została poświęcona inicjatywom UTK w obszarze zaangażowania społecznego. Obejmuje ono m.in. działania zwiększające dostępność urzędu i jego usług dla osób z niepełnosprawnościami, Kampanię Kolejowe ABC II, czy wolontariat pracowniczy ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia udzielanego przez pracowników UTK uchodźcom z Ukrainy. Swoje honorowe miejsce w raporcie znalazła akcja Kolejowa Kropla Krwi, realizowana przez UTK od 6 lat. Raport uwzględnia także projekty UTK wspierające promowanie dziedzictwa historycznego kolei.

Dopełnieniem raportu są liczne statystyki. Urząd Transportu Kolejowego był jednym z pierwszych przedstawicieli administracji publicznej, który zdecydował się na raportowanie pozafinansowe. Pierwszy raport CSR został opublikowany w 2017 r. Raport CSR za 2022 rok jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www urzędu w dziale Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego.