UTK podsumował przewozy intermodalne w I kwartale 2024 r.

UTK podsumował przewozy intermodalne w I kwartale 2024 r.

Od stycznia do marca 2024 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 6,7 mln ton ładunków w transporcie intermodalnym. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, masa towarów zwiększyła się o 0,9 mln ton (wzrost o 16%). Praca przewozowa wzrosła o ponad 0,4 mld tonokilometrów (23,5%) i wyniosła ponad 2,3 mld tonokilometrów.

W I kwartale 2024 r. przewoźnicy przetransportowali ponad 425 tys. sztuk jednostek, co stanowiło ponad 651 tysięcy TEU. W porównaniu z I kwartałem 2023 r. liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 6,9%, a liczba TEU o 4,2%.

W I kwartale tego roku udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych koleją wyraźnie wzrósł, chociaż przewozy towarowe zaliczyły spadki. Udział przewozów intermodalnych osiągnął rekordowy w historii wynik 12,4% przetransportowanej masy towarów i 16,4% wykonanej pracy przewozowej.

W I kwartale 2024 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 28 licencjonowanych przewoźników.

Po dwóch latach spadków w I kwartale 2024 r. odnotowaliśmy wzrost w masie, pracy przewozowej, liczbie przewiezionych jednostek oraz liczbie TEU, a więc wszystkich podstawowych parametrach charakteryzujących ten segment rynku.  W 2023 r. liczba TEU w przewozach intermodalnych na granicy wschodniej odnotowała 2-cyfrowy spadek dynamiki w porównaniu do 2022 r. Wyniki odnotowane w pierwszych miesiącach 2024 r. mogą napawać jednak optymizmem, gdyż nastąpił wzrost liczby TEU na wjeździe do Europy. Jeżeli po pierwszym półroczu trend dodatni zostanie utrzymany, będzie można stwierdzić, że przewozy intermodalne zmierzają we właściwym kierunku” – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy

przewoźnikI kwartał 2024
PKP Cargo18,47%
PCC Intermodal16,36%
DB Cargo12,12%
Captrain Polska6,49%
Metrans Rail5,75%
Eurasian Railway Carrier 5,38%
LTE Polska4,92%
PKP LHS4,84%
Alza Cargo4,33%
Laude Smart Intermodal4,26%
LTG Cargo Polska4,05%

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej

przewoźnikI kwartał 2024
PKP Cargo21,18%
PCC Intermodal18,01%
DB Cargo13,02%
Captrain Polska5,81%
LTG Cargo Polska5,67%
Alza Cargo5,42%
Metrans Rail5,17%
Ecco Rail4,07%
LTE Polska3,90%
Laude Smart Intermodal3,48%
PKP LHS2,77%