UTK opublikował sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2021 r.

UTK opublikował sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2021 r.

245 mln przewiezionych pasażerów, 244 mln ton przewiezionych towarów oraz 1,7 mln kontenerów – to podstawowe wyniki przewozowe kolei w Polsce w 2021 r. Przewoźnicy pasażerscy zanotowali w 2021 r. lepsze wyniki niż rok wcześniej, ale jest jeszcze daleko do wyników z przedpandemicznego 2019 r. Koleją przewieziono więcej ładunków niż w ubiegłych latach, a transport intermodalny nadal stabilnie rósł.

– Rok 2021 był to czas odbudowy transportu kolejowego po pandemii, która miała wpływ na wszystkie obszary naszego życia. Z uwagą obserwowaliśmy, jak zmieniały się poszczególne parametry rynku kolejowego. Rok 2021 w statystykach wypada lepiej od trudnego, 2020 r. To pozytywny trend, zwłaszcza, że nie we wszystkich krajach Europy transport kolejowy w minionym roku osiągnął lepsze wyniki niż w 2020 r.” – we wstępie do sprawozdania napisał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Z danych UTK wynika, że kolejowe przewozy pasażerskie w 2021 r. częściowo odbudowywały się po roku 2020. W 2021 r. z kolei skorzystało 245,1 mln pasażerów, to o 35,7 mln więcej (+17%) niż w 2020 r. W 2021 r. przewozy pasażerskie osiągnęły poziom 73% liczby pasażerów z 2019 r., czyli roku, w którym – na przestrzeni analizowanych 10 ostatnich lat – odnotowano największe zainteresowanie usługami kolei pasażerskiej. Najwięcej pasażerów (27 mln, prawie dwukrotnie więcej niż na początku roku) podróżowało koleją w październiku. Miało to związek z powrotem studentów na zajęcia stacjonarne po roku edukacji zdalnej. W sprawozdaniu przeanalizowano również sprzedaż biletów, z której wynika, że pasażerowie coraz częściej kupują bilety przez Internet.

Także kolej towarowa zanotowała duży wzrost. Przewieziona masa i wykonana praca przewozowa były nawet wyższe niż przed pandemią. Koleją przewieziono 243,6 mln ton towarów – o ponad 20 mln więcej niż w 2020 r. i o ponad 7 mln więcej niż w 2019 r. Miniony rok był również kolejnym rokiem stabilnego wzrostu w transporcie intermodalnym, gdzie przewieziono o 11,6% masy towarów więcej i wykonano pracę przewozową o 4,4% większą niż w 2020 r.

Sprawozdanie przedstawia także inne wątki związane z transportem kolejowym, jak np. zmiany w taborze kolejowym na przestrzeni 10 lat, zatrudnienie u przewoźników i zarządców infrastruktury, terminale intermodalne, sprzedaż biletów, parametry linii kolejowych, system ETCS, grupy towarowe czy wyniki finansowe.

Coroczne „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego” powstaje w oparciu o dane przekazywane do Urzędu Transportu Kolejowego przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji UTK. Prezes UTK publikuje corocznie, do 31 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego za rok poprzedni. Obowiązek publikacji raportu wynika z Art. 15b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. Prezes UTK publikuje takie raporty od 2011 r. i stanowią one cenne źródło informacji na temat rynku transportu kolejowego.