UTK ogranicza eksploatację 70 szynobusów

UTK ogranicza eksploatację 70 szynobusów

W 70 spalinowych zespołach trakcyjnych, nazywanych często szynobusami, stosowano koła i tarcze hamulcowe inne niż wskazane w dokumentacji przez producentów pojazdów. Sytuacja ta została ustalona podczas prowadzenia działań nadzorczych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego u przewoźników Polregio oraz Koleje Wielkopolskie. Po ujawnieniu problemu Prezes UTK postanowił wydać decyzje o ograniczeniu eksploatacji taboru z częściami niezgodnymi z dokumentacją.

Zgodnie z przepisami w decyzjach ograniczających eksploatację Prezes UTK nie wskazuje jaki charakter powinno mieć ograniczenie. To przewoźnik kolejowy powinien podjąć takie środki zaradcze, aby dalsza eksploatacja pojazdów była możliwa i bezpieczna. Może to być na przykład ograniczenie prędkości eksploatacyjnej, zmniejszenie obciążenia wynikającego z dopuszczalnej liczby pasażerów na pokładzie pojazdu bądź inne ograniczenia związane parametrami technicznymi kół i tarcz hamulcowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w trakcie eksploatacji i prowadzonych prac związanych z utrzymaniem pojazdów certyfikowany przewoźnik ma możliwość stosowania zamienników części oryginalnych. W sytuacji takiej spoczywa na nim jednak obowiązek wykazania, że zastosowane podzespoły posiadają takie same bądź lepsze parametry od tych oryginalnych. Przewoźnicy nie wywiązywali się z tego zadania.

Zestawy kołowe oraz zamontowane w nich koła i tarcze hamulcowe są elementami krytycznymi dla bezpieczeństwa i mają decydujący wpływ na charakterystykę pracy układu biegowego oraz właściwości dynamiczne pojazdu. W związku z tym przewoźnik wymieniający te podzespoły w eksploatowanym pojeździe musi być absolutnie pewny, że posiadają odpowiednie właściwości, parametry oraz są zabudowane w sposób poprawny. Tylko tak możliwe jest zagwarantowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa pasażerów oraz innych uczestników ruchu kolejowego.

Prezes UTK analizując problem zastosowania zamienników kół i tarcz w pojazdach zobligował przewoźników do podjęcia działań mających na celu udowodnienie, że zastosowane w pojazdach podzespoły mają parametry identyczne lub lepsze od oryginalnych. Przewoźnicy w porozumieniu z firmami utrzymaniowymi prowadzą obecnie działania zmierzające do wykazania, że eksploatowane podzespoły posiadają prawidłowe parametry techniczne. Do tego czasu przewoźnicy są zobowiązani do wprowadzenia ograniczeń eksploatacji pojazdów kolejowych, mających na celu wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.