Unijne dofinansowanie dla modernizacji kolei zębatej z Tanvaldu do Kořenova

Unijne dofinansowanie dla modernizacji kolei zębatej z Tanvaldu do Kořenova

Czeski Zarząd Kolei otrzyma środki na remont najbardziej stromej linii w Republice Czeskiej, która łączy Tanvald z Kořenovem. Budowa zostanie sfinansowana z programu transgranicznego INTERREG Republika Czeska – Polska 2021–2027. Celem projektu jest odtworzenie ważnej dla turystów linii kolejowej, we współpracy z województwem dolnośląskim.

Dzięki naprawie poprawi się konstrukcja i stan techniczny linii oraz zwiększy się bezpieczeństwo. Ważną częścią projektu jest rewitalizacja kolei zębatej na odcinkach międzystacyjnych i jej ponowny montaż na stacji Dolní Polubný.

Umowy na prace z dostawcami zostaną zawarte jeszcze w tym roku, a przetarg już trwa. Do końca roku zostaną wyprodukowane konkretne elementy regałów i podkładów stalowych, a w przyszłym roku obie konstrukcje będą realizowane w równoległym zamknięciu.

Remont tzw. kolei zębatej to największy projekt inwestycyjny programu Interreg. Administracja Kolejowa otrzyma dotację na podstawie umowy o dofinansowanie, która zostanie zawarta z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w lutym br. Polski partner projektu zrealizuje budowę za pośrednictwem Dolnośląskiego Zarządu Dróg i Kolei (DSDiK). Po stronie czeskiej Správa železnic współpracuje z Krajem Libereckim i KORID LK.

Budżet całego projektu wynosi 23,4 mln euro, z czego 18 857 810 euro (452 498 651 CZK) to koszty administracji kolejowej. Správa železnic otrzyma dotację ze środków unijnych i krajowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wysokości do 80,7% kosztów kwalifikowanych, tj. 367 714 875 CZK.

Podkreślmy, że po stronie polskiej projekt obejmuje wymianę torów na odcinku Szklarska Poręba Górna – granica państwa o łącznej długości 13,294 km oraz zabezpieczenie dwóch przejazdów kolejowych i ich sterowanie ze stacji Szklarska Poręba Górna. Realizacja czeskiej i polskiej części projektu nastąpi do 2027 roku.