Tylko Wars chce świadczyć usługi gastronomiczne dla PKP Intercity

Tylko Wars chce świadczyć usługi gastronomiczne dla PKP Intercity

Jak można było się spodziewać, jedyną ofertę w postępowaniu na świadczenie usług gastronomicznych i obsługę podróżnych na pokładach wybranych pociągów uruchamianych przez PKP Intercity złożyła spółka Wars.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 49 309 270,21 zł brutto. Wars złożył ofertę w wysokości 40 086 246,47 zł na zamówienie podstawowe oraz 47 760 243,32 zł z prawem opcji.

Przedmiotem umowy jest:

  • świadczenie usługi gastronomicznej w pociągach PKP  Intercity, z wykorzystaniem   infrastruktury gastronomicznej  we wskazanych przez zamawiającego pociągach kategorii EIP, EIC, EC, IC oraz TLK (z wyjątkiem tych Pociągów PKP Intercity kategorii IC oraz kategorii TLK, w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego) kursujących w ramach rozkładu jazdy.
  • świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania poczęstunków podróżnym odbywającym przejazd we wskazanych przez zamawiającego pociągach PKP Intercity kategorii EIP, EIC i EC kursujących w ramach rozkładu jazdy.
  • świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków podróżnym odbywającym przejazd w klasie pierwszej w pociągach kategorii EIP oraz w strefie wygody w pociągach PKP Intercity kategorii EIC, kursujących w ramach rozkładu jazdy.
  • świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków i poczęstunków awaryjnych i promocyjnych we wskazanych przez zamawiającego pociągach kategorii EIP, EIC, EC, IC oraz TLK.
  • zapewnienie podróżnym możliwości korzystania z usługi sprzedaży mobilnej produktów spożywczych (z wyjątkiem napojów alkoholowych) we wskazanych pociągach PKP Intercity kategorii TLK oraz IC, w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego.
  • świadczenie usług serwisu pokładowego na rzecz podróżnych odbywających przejazd w pociągach PKP Intercity kategorii EIP w klasie pierwszej.

W toku obowiązywania umowy PKP Intercity ma prawo aktualizacji (w szczególności zmniejszenia lub zwiększenia) listy Pociągów PKP Intercity, w których świadczone są poszczególne usługi.