Tylko Newag chce dostarczyć 21 nowych pociągów dla SKM Warszawa

Tylko Newag chce dostarczyć  21 nowych pociągów dla SKM Warszawa

W przetargu na zakup 21 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskie wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Teraz oferta złożona przez nowosądecki Newag zostanie poddana ocenie komisji przetargowej.

– Cieszę się, że zgodnie z naszymi deklaracjami, kolejny etap procesu zakupu nowego taboru dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej przebiegł zgodnie z planem. Wpłynęło jedno zgłoszenie od producenta krajowego. Teraz Komisja przetargowa zajmie się analizą złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymogów określonych w postępowaniu. Kwota jaką SKM zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia wynosi 633,6 mln zł netto – powiedział Alan Beroud, Prezes Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie dostarczenie 15 pociągów o długości od 85 do 95 metrów oraz sześciu o długości od 70 do 77 metrów. Do jego obowiązków będzie należało także zapewnienie 48-miesięcznej gwarancji na każdy z pojazdów oraz ich utrzymanie przez siedem lat. W tym zakresie producent zobowiązany będzie również do wykonania okresowych przeglądów wszystkich pociągów oraz przeszkolenia pracowników warszawskiej SKM w ich obsłudze. Nowe pojazdy powinny łączyć się mechanicznie i pneumatycznie z taborem obecnie eksploatowanym przez Szybką Kolej Miejską.

W postępowaniu na dostawę 21 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z siedmioletnim okresem ich utrzymania wpłynęła jedna oferta. Złożyła ją firma Newag. Krajowy producent za swoje usługi chciałby otrzymać 667 928 686 zł brutto (w tym 556 821 000 zł za dostarczenie pociągów i 111 103 686 zł za usługi utrzymania). Kwota, jaką stołeczny przewoźnik zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia to 779 328 000 zł brutto.

Każdy z nowych pociągów będzie klimatyzowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Ponadto, na pokładzie każdego z pojazdów znajdzie się monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, Wi-Fi, ładowarki USB oraz defibrylator AED. Wszystkie pojazdy powinny dotrzeć do SKM nie później niż 30 listopada 2022 r.

Pociągi wykorzystywane będą do obsługi już istniejących połączeń SKM, ale też do uruchomienia nowych linii.

– Nowe pociągi zostaną wykorzystane przede wszystkim do wzmocnienia tych linii SKM, które cieszą się największym zainteresowaniem naszych pasażerów. Zwłaszcza, że popularność przewozów kolejowych na terenie aglomeracji warszawskiej stale rośnie. W 2019 roku pociągami linii S1, S2, S3 i S9 podróżowało blisko 22,05 mln osób, co oznacza wzrost liczby pasażerów SKM na poziomie 16,5 % w stosunku do roku poprzedniego. Cieszy nas to ogromnie – mówi Alan Beroud. – Po zakończeniu inwestycji realizowanych przez zarządcę infrastruktury na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego, chcemy jak najszybciej rozpocząć prace nad uruchomieniem od dawna oczekiwanego połączenia SKM do Piaseczna – dodaje.

Zakup pociągów wspierany jest przez Unię Europejską w ramach projektu „Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Etap I”, który został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet V: „Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”.