Tylko 42% pociągów towarowych dojechało punktualnie w I kw. 2022 r.

Tylko 42% pociągów towarowych dojechało punktualnie w I kw. 2022 r.

W pierwszym kwartale 2022 r. do stacji końcowej punktualnie dojechało 42,05% pociągów towarowych.

W przypadku pociągów krajowych współczynnik punktualności wyniósł 43,42%, a w przypadku pociągów międzynarodowych 36,96%. Dla przewozów krajowych odnotowano wzrost punktualności w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Najwyższy współczynnik punktualności dla wszystkich pociągów towarowych odnotowano w marcu – 43,13%. W styczniu współczynnik ten wyniósł 40,90%, natomiast w lutym 41,98%.

Średnie opóźnienie pociągu towarowego w I kwartale wyniosło 689 minut.

W pierwszym kwartale 2022 r.  przewoźnicy towarowi uruchomili ponad 111 tys pociągów.