Trzydniowe zmiany w organizacji ruchu pociągów WKD

Trzydniowe zmiany w organizacji ruchu pociągów WKD

W dniach 18 -21 lipca 2022  r. na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

W związku z wprowadzeniem zmienionej organizacji ruchu pociągów i zastępczej komunikacji autobusowej na linii WKD w dniach 19-21.07.2022 (wtorek-czwartek), zawieszone zostaje obowiązywanie specjalnego rozkładu jazdy obowiązującego w okresie od dnia 04.07.2022 do dnia 07.08.2022. Rozkład przyjęty do obowiązywania w okresie od dnia 04.07.2022 do dnia 07.08.2022 zostanie przywrócony od dnia 22.07.2022 (piątek).

Organizacja ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej

 1. Podstawowe ograniczenia w ruchu pociągów WKD związane z kolejnym etapem robót budowlanych:
  • w dniu 19.07.2022 (wtorek) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna prowadzony od początku doby do godz. 8:45; od godz. 8:45 zamknięcie ww. odcinka dla ruchu pociągów i przejęcie obsługi przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna); do końca doby ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniu 20.07.2022 (środa) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna całkowicie wstrzymany; zamknięcie ww. odcinka dla ruchu pociągów całodobowe; przejęcie obsługi przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna); ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD);
  • w dniu 21.07.2022 (czwartek) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna wstrzymany od początku doby do godz. 20:00; przejęcie obsługi przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna); od godz. 20:00 otwarcie ww. odcinka dla ruchu pociągów; od początku doby do godz. 20:00 ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniach 19-21.07.2022 w związku z ograniczoną liczbą obiegów taboru wydanych do ruchu nastąpi obniżenie częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD do 12 minut.
 2. Zastępcza komunikacja autobusowa zostanie uruchomiona na określonych relacjach wzdłuż szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska linii kolejowej nr 47 oraz wzdłuż szlaku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów linii kolejowej nr 48 – w zależności od dnia tygodnia oraz pory dnia. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnych w dniach 19-21.07.2022.
 3. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.
 4. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 5. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD, jak również za pośrednictwem strony internetowej WKD.
 6. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 7. W okresie 04.07.2022 – 07.08.2022, w dniach, w których obowiązują ograniczenia, przystanek osobowy Podkowa Leśna Zachodnia ulega zawieszeniu i nie jest objęty dedykowanym dla niego przystankiem zastępczej komunikacji autobusowej. Najbliższy przystanek zastępczej komunikacji autobusowej: MILANÓWEK TURCZYNEK (Milanówek, ul. Królewska – wspólny z lokalizacją dla przystanku osobowego Polesie). Najbliższe miejsce zatrzymania pociągów: stacja Podkowa Leśna Główna.
 8. Od dnia 22.07.2022 (piątek) i później przywrócone zostaje obowiązywanie organizacji ruchu pociągów według Specjalnego Rozkładu Jazdy Pociągów WKD obowiązującego w okresie 04.07.2022 – 07.08.2022.
 9. W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie ma możliwości przewozu roweru.

Zasady zwrotu biletów WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 18.07.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 19.07.2022 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, [email protected] – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy [email protected] ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.