Trzy oferty na wykonanie P4 szynobusu SA133-008

Trzy oferty na wykonanie P4 szynobusu SA133-008

Poznaliśmy oferty na wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego czwartego poziomu utrzymania (PU4-2) w pojeździe szynowym SA133-008. Zgłosiło się trzech wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia Województwo Lubuskie zamierza przeznaczyć 6 500 000 zł brutto

Oferty złożyli

 • Konsorcjum: CSI Invest oraz RS Mobility – 11 008 500 zł brutto
 • Serwis Pojazdów Szynowych –  5 043 000 zł brutto
 • Public Transport Service – 5 963 040 zł brutto

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:

 • cena – 60%
 • okres udzielonej gwarancji – 40%

Województwo Lubuskie wymagało, aby czynności obowiązujące dla PU4-2 zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i kartami UIC oraz odpowiednimi przepisami, a także Dokumentacją Systemu Utrzymania oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową pojazdu typu 218Mc.

W celu poprawy warunków eksploatacji pojazdu zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także m.in.:

 • zamontowanie tempomatu;
 • zamontowanie uchwytu do tabletu i wyjścia do jego ładowania;
 • zastosowanie luku rewizyjnego w poszyciu panelu sufitowego do uzupełniania płynu układu ogrzewania;
 • dodatkowe wygłuszenie systemu hydraulicznego wentylatorów chłodnic;
 • dodatkowe wygłuszenie pracy osuszaczy powietrza;
 • zastosowanie luku rewizyjnego w podwoziu do swobodnego demontażu zaworu EW6.1A bez demontażu systemu agregatu przygotowania powietrza;
 • zastosowanie izolacji zielonej pętli w systemie LOKEL przy zamknięciu (wyłączeniu) z użytkowania pojedynczych drzwi;
 • Zastosowanie innego rozwiązania, skutecznego blokowania drzwi WC w pozycji otwartej/zamkniętej podczas ruszania pojazdu/ hamowania pojazdu;
 • montaż nowych ergonomicznych foteli z obustronnymi podłokietnikami;
 • montaż gniazd elektrycznych z USB do ładowania urządzeń mobilnych;
 • zastosowanie lekkich klap bocznych dostępu do zespołów napędowych (rozwiązanie z pojazdu typu 218Md);
 • uruchomienie możliwości usługi zdalnego wgrywania materiału reklamowego w istniejącym systemie informacji pasażerskiej (wyświetlanie materiału reklamowego);
 • zmiana systemu monitoringu lub modyfikacja — na zdalne zgrywanie zapisów.

Termin realizacji przedmiotu zamawiający ustalił na maksymalnie 115 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania pojazdu.

Pojazd SA133-008 został wyprodukowany w 2008 r. przez Pesa Bydgoszcz i stanowi własność Województwa Lubuskiego. Jego użytkownikiem jest Lubuskie Zakład Polregio.