Trudne rozmowy ws. wzrostu wynagrodzeń w PKP PLK

Trudne rozmowy ws. wzrostu wynagrodzeń w PKP PLK

Choć rozmowy dotyczące podwyżki wynagrodzeń pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe trwają od kilku tygodni, to dotychczas nie osiągnięto porozumienia.

Podczas spotkania przedstawicieli zarządu spółki ze związkami zawodowymi, które odbyło się w środę 11 maja 2022 r. strony zgodziły się co do zasadności wdrożenia podwyżek, odrzucając jednocześnie pomysł jednorazowej premii wypłaconej za maj tego roku.  

Strony nadal nie porozumiały się co do wysokości podwyżki. Zarząd przedstawił wcześniejsze propozycje dotyczące wdrożenia podwyżek w wysokości ok. 400 zł, na co nie było zgody związków. Strona społeczna oczekuje aby wysokość podwyżki sięgnęła 750 zł w wynagrodzeniu zasadniczym.

Organizacje związkowe negatywnie oceniły także propozycję zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Związkowcy nie chcą m.in.: aby dodatek stażowy oraz dodatek funkcyjny zostały włączone do wynagrodzenia zasadniczego.

Temat wzrostu podwyżek w 2022 r. przedstawiciele czterech organizacji związkowych zasygnalizowali pod koniec listopada 2021 r. kiedy to skierowali pismo do prezesa PKP PLK Ireneusza Merchel, w którym prosili o rozpoczęcie dialogu społecznego co miało pozwolić na racjonalne zaplanowanie wydatków z tym związanych i ujęcie ich w biznes planie na 2022 r.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2021 r. wprowadzone zostały podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynagradzanych wg ZUZP, w kwocie średnio 350 zł w wynagrodzeniu zasadniczym. Pracownicy PKP PLK dostali także nagrody z okazji 20-lecia spółki.