Trudne rozmowy ws. podwyżek w PKP Intercity

Trudne rozmowy ws. podwyżek w PKP Intercity

Podczas czwartkowego spotkania przedstawicieli PKP Intercity ze stroną społeczną nadal nie osiągnięto porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przewoźnika.

Podczas rokowań w ramach sporu zbiorowego, przedstawiciele PKP Intercity odnieśli się ze zrozumieniem do postulatu zwiększenia wynagrodzeń, jednakże podkreślili, że sytuacja spółki w 2023 roku będzie niezwykle trudna, ponieważ znaczny wzrost kosztów nie zostanie zrównoważony analogicznym wzrostem przychodów. Nie mogąc w pełni zaspokoić żądania związków zawodowych, przedstawiciele PKP Intercity z prezesem Markiem Chraniukiem na czele, zaproponowali wypłatę jednorazowej gratyfikacji w grudniu 2022 r. w wysokości 1000 zł w przeliczeniu na pełny etat dla wszystkich pracowników oraz podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w wysokości 200 zł i proporcjonalną podwyżkę dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP od 1 stycznia 2023 r.

W odpowiedzi na propozycję spółki, przedstawiciele 13 organizacji związkowych odpowiedzieli, że mogliby się zgodzić na przesunięcie terminu wdrożenia podwyżek na styczeń 2023 r. pod warunkiem zwiększenia zaproponowanej gratyfikacji do kwoty 3500 zł. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zmianę terminu wdrożenia podwyżek, zaproponowali podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w wysokości 700 zł oraz proporcjonalną podwyżkę dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP od stycznia 2023 r.

W odpowiedzi na stanowisko związkowców przedstawiciele PKP Intercity zaproponowali zwiększenie jednorazowej gratyfikacji do kwoty 1500 zł i rozłożenie przyszłorocznej podwyżki na dwie raty: 200 zł od 1 stycznia 2023 r. i dodatkowo 150 zł od 1 sierpnia 2023 r., argumentując to spodziewanymi dużymi zobowiązaniami finansowymi na początku przyszłego roku.

Strona Społeczna zgodziła się na zaproponowane rozłożenie przyszłorocznej podwyżki na dwie raty, jednakże w wysokości odpowiednio 500 zł i 200 zł.

Strony zgodnie oświadczyły, że, mając na względzie dobro pracowników, widzą możliwość osiągnięcia porozumienia, zatem wyrażają wolę kontynuowania rokowań.

–  Z uwagi na konieczność ponownej analizy możliwości finansowych Spółki, jej przedstawiciele poprosili o przerwę w spotkaniu do dnia 9 listopada do godz. 11:00, na co Strona Społeczna wyraziła zgodę – czytamy w notatce po spotkaniu przedstawicieli PKP Intercity z organizacjami związkowymi.