Trakcja wybuduje wiadukt kolejowy w Skarżysku-Kamiennej

Trakcja wybuduje wiadukt kolejowy w Skarżysku-Kamiennej

Już w marcu powinny ruszyć pierwsze prace związane z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej. W czwartek, 11 lutego władze powiatu skarżyskiego – podpisały z firmą Trakcja, wykonawcą w tej sprawie stosowną umowę. Jak podkreśla starosta Artur Berus wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową zostanie zrealizowana przebudowa dróg lokalnych mająca na celu udogodnienie komunikacji i zwiększenie przepustowości w pobliżu wiaduktu. Inwestycja o wartości ponad 34,7 ma być gotowa w 2022 r.   

Zakres robót obejmuje wykonanie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków oraz rozbudowy układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę Al. Piłsudskiego na odcinku od  Al. Tysiąclecia PP do rejonu ul. Towarowej wraz ze skrzyżowaniami i budową ronda turbinowego przy obecnym skrzyżowaniu z Al. Niepodległości.

Zarówno samorządowcy jak i wykonawcy nie ukrywają, że tak duża inwestycja wiązać się będzie dla mieszkańców miasta z wieloma utrudnieniami komunikacyjnymi.

– Za kilka dni przekażemy wykonawcy plac budowy. Już jest przygotowywany projekt organizacji ruchu i już uspokajam mieszkańców, że w początkowej fazie prac ul. Niepodległości nie będzie wyłączona z ruchu. Wyłączony zostanie natomiast wiadukt – zapewnił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, który z upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego podpisał umowę z wykonawcą. – Firma Trakcja przystąpiła już do opracowania tymczasowego planu organizacji ruchu. Ten projekt jest w uzgodnieniach. Wstępne uwagi już zostały naniesione. Trzeba powiedzieć, że ta organizacja ruchu wywoła pewne zamieszanie na terenie miasta, dlatego, że zostanie odcięty  główny ciąg komunikacyjny. Z tego co planujemy cały czas w początkowej fazie robót będzie utrzymywany ruch na ul. Niepodległości. Natomiast w tym czasie zamknięta będzie cała ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia, przez wiadukt do ul. Towarowej. Pierwsze prace, które będą wykonywane związane są z uporządkowaniem terenu, wycinką drzew oraz wyburzeniem starego obiektu mostowego – wyjaśnił dyrektor Czyż. 

Do pierwszych prac firma chce przystąpić już w marcu.

– Planujemy rozpocząć prace od wszelkich prac rozbiórkowych. Chcemy przystąpić od marca praktycznie do rozbiórki ulic Tysiąclecia, Piłsudskiego, aż po ulicę Niepodległości, jak również rozbiórkę obiektu mostowego. Około lipca, sierpnia br. zamierzamy oddać ul. Tysiąclecia do ruchu zamknąć ulicę Niepodległości tak, aby kontynuować prace związane z budową murów oporowych, nasypów i wykonaniem przepięcia przebudowy ciepłociągu – poinformował dyrektor kontraktu Michał Szcześniak.    

Jak podkreślił przedstawiciel wykonawcy Adam Stolarz, członek zarządu Trakcja S.A., firma będzie prowadzić nadzór nad sprawnością i dynamiką procesu inwestycyjnego.

– Trakcja od końca 2019 r. ma także akcjonariusza państwowego, to stabilizuje nasze możliwości rozwojowe i stabilizuje możliwości działania – zaznaczył A. Stolarz. Wiemy, że inwestycja, którą będziemy realizować w ramach podpisanej umowy, jest największą inwestycją drogową w Powiecie Skarżyskim, która ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności. Wykonanie umówionych prac, po raz kolejny udowodni, że Trakcja z jednej strony dysponuje odpowiednim potencjałem dla realizacji skomplikowanych, wielobranżowych inwestycji infrastrukturalnych, z drugiej zaś umocni pozycję naszej Spółki jako zaufanego partnera biznesowego dla jednostek samorządu terytorialnego – skomentował zawarcie umowy, reprezentujący spółkę Adam Stolarz – Członek Zarządu i Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Trakcja S.A. 

Wartość robot drogowych to koszt w wysokości 34.785.816,00 zł. Kwota ta w 85% pokryta zostanie ze środków unijnych w wysokości blisko 30 mln zł oraz po połowie z budżetów – powiatu skarżyskiego i gminy Skarżysko-Kamienna.