Trakcja szuka audytora sprawozdań finansowych

Trakcja szuka audytora sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza spółki Trakcja ogłosiła przetarg na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Trakcja S.A., Grupy Trakcja oraz wybranych spółek Grupy Trakcja za lata 2021-2022.

Przedmiotem zamówienia jest przegląd jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych Trakcji S.A. oraz wybranych spółek Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2021 i 2022 roku, a także skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2021 i 2022 roku sporządzonych wg MSR/MSSF oraz PSR wraz ze sporządzeniem raportów z przeglądu oraz badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Trakcji S.A. za rok obrotowy 2021 i 2022.

Postępowanie dotyczy również badania jednostkowych oraz skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych wybranych spółek z Grupy Trakcja za rok obrotowy 2021 i 2022.

Przetarg obejmuje także badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy 2021 i 2022 sporządzonych wg MSR/MSSF oraz PSR wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badania.

Oferty w formie elektronicznej należy składać do 20.04.2021 r.