Trakcja odświeża swój wizerunek

Trakcja odświeża swój wizerunek

Logo jest istotnym elementem tożsamości przedsiębiorstwa, dlatego podążając za dynamicznymi zmianami wewnątrz firmy, Trakcja postanowiła o zmianie dotychczasowego logo.

– Opracowując założenia nowej identyfikacji wizualnej, nasz zespół zaprojektował nowy znak towarowy, stawiając na prostotę i przejrzystość nowej formy graficznej. Kształt sygnetu, który obok logotypu stanowi nasze nowe logo, nawiązuje do obszarów działania naszego przedsiębiorstwa: KOLEJ-DROGI-OBIEKTY, przy okazji przypominając literę T. – tłumaczy zmianę Trakcja.

Według wstępnych wyników finansowych za 2021 roku Trakcja, szacuje przychody ze sprzedaży na poziomie 792,8 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 22,8 mln zł, EBITDA wyniosła 28,6 mln zł, a zysk brutto – 34,6 mln zł.

Przypomnijmy, że Agencja Rozwoju Przemysłu złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki na 8 kwietnia 2022 r.  ARP chce przegłosować uchwałę w sprawie emisji 250 mln akcji, które zostaną skierowane do jednego inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.