Torpol wybuduje nowy dworzec i zmodernizuje stację Olsztyn Główny?

Torpol wybuduje nowy dworzec i zmodernizuje stację Olsztyn Główny?

Polskie Koleje Państwowe S.A. rozstrzygnęły w połowie sierpnia przetarg i wybrały ofertę firmę F.B.I. TASBUD jako najkorzystniejszą na budowę nowego dworca Olsztyn Główny. Do podpisania umowy jednak nie dojdzie, bo wykonawca zrezygnował odstąpił od podpisania kontraktu.

Jak poinformował Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP S.A., spółka F.B.I. TASBUD nie przedłużyła ważności złożonej w postępowaniu oferty, co spowodowało odstąpienie od podpisania przez spółkę umowy.

– Obecnie konieczne będzie ponowne rozstrzygnięcie przetargu na budowę dworca Olsztyn Główny w oparciu o wcześniej złożone w postępowaniu oferty. Trwają prace komisji przetargowej w tym zakresie. Po ich zakończeniu i ponownym rozstrzygnięciu przetargu, oferenci w określonym terminie mogą złożyć odwołania, a następnie nastąpi kontrola zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu tych procedur będzie możliwe podpisanie umowy z wykonawcą, a w konsekwencji, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją. Planujemy, że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, natomiast dokładny termin ich zakończenia będzie wynikał z momentu podpisania umowy z wykonawcą – dodaje Sarna.

W postępowaniu na budowę nowego dworca Olsztyn Główny wpłynęło sześć oferty. Na sfinansowanie zamówienia PKP S.A. przeznaczyły 78 098 683,29 zł brutto. Oferta F.B.I. TASBUD wyniosła 65 388 888,90 zł brutto,  a kolejna najtańsza była propozycja spółki Torpol opiewająca na kwotę  70 971 000,00 zł brutto.

Początkowo PKP S.A. zakładały, że zakończenie budowy dworca i udostępnienie go podróżnym będzie możliwe pod koniec 2022 r. Będzie to trudne do osiągnięcia. Otwarcie ofert w ogłoszonym pod koniec 2020 r. przetargu było wielokrotnie przekładane. Początkowy termin był wyznaczony na 29 stycznia 2021 r. lecz ze względu na liczne wnioski oferentów podjęto decyzję o wydłużeniu terminu otwarcia ofert do 24 maja 2021 r.

W równoległym postępowaniu PKP Polskie Linie Kolejowe wybierają wykonawcę na modernizację peronów, torów i przejścia podziemnego. W postępowaniu zgłosiło się aż 12 podmiotów. Najtańsza oferta była ponad trzykrotnie droższa od zaplanowanego przez zarządce infrastruktury budżetu określonego na 153,4 mln zł brutto. Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej, wykonawcą, który uzyskał  największą ilość punktów jest Torpol. Aby jednak postępowanie zakończyło się sukcesem PLK nadal muszą znaleść dodatkowe środki finansowe.