TLK Rozewie i TLK Kormoran tylko do Polanicy Zdrój

TLK Rozewie i TLK Kormoran tylko do Polanicy Zdrój

Wydłużenie relacji pociągów TLK Rozewie oraz TLK Kormoran do/z Kudowy Zdroju na chwilę obecną nie jest planowane poinformował Andrzej Bittel,  wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej.

Poseł Monika Wielichowska zapytała Ministra Infrastruktury kiedy resort wydłuży relację dwóch pociągów TLK („Rozewie” i „Kormoran”) z Polanicy do Kudowy-Zdroju. Pani poseł uważa, że Polanica-Zdrój jako jeden z trzech ośrodków uzdrowiskowych w tym rejonie generuje zbyt małą frekwencję w porównaniu z dwoma pozostałymi, czyli Kudową i Dusznikami-Zdrój.

– Pociągi długodystansowe powinny jechać całą linią 309, bo tylko wtedy takie kursy mają jakiś sens – argumentuje poseł Wielichowska. – Uzdrowiska kłodzkie przez swój charakter generują duże potoki podróżnych (kuracjuszy), ale tylko wtedy, gdy są połączone wspólną ofertą przewozową. Turystyka, rekreacja, piękno terenu oraz walory uzdrowiskowe stanowią znakomitą ofertę dla przybywających tu gości – dodaje.

Jak czytamy w odpowiedzi Andrzeja Bittela ewentualna zmiana relacji ww. pociągów  z Polanicy Zdrój  do/z Kudowy  Zdroju spowodowałaby skrócenie czasu przejścia wagonów. Obecnie czas ten wynosi około 2  godzin.

– W przypadku ewentualnego wydłużenia obu pociągów od Kudowy Zdroju w RRJ 2021/22 czas ten skróciłby się do około 90 minut wieczorem z pociągu TLK Kormoran na pociąg TLK Rozewie oraz do ok. 40 minut rano w przejściu z pociągu TLK Rozewie na pociąg TLK  Kormoran – informuje Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Przedstawiciel Ministerstwa dodał, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z konstrukcją rozkładu jazdy ze względu na ograniczoną przepustowość spowodowaną niskimi prędkościami na linii kolejowej  nr 309 Kłodzko  Nowe –  Kudowa Zdrój, która  jest jednotorowa i  niezelektryfikowana.

– Dodatkowo, linia obciążona jest ruchem regionalnym – zaznaczył Bittel.