TAURON Wytwarzanie szuka przewoźnika do transportu węgla

TAURON Wytwarzanie szuka przewoźnika do transportu węgla

Spółka TAURON Wytwarzanie ogłosiła postępowanie na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla z bocznic dostawców na potrzeby Elektrowni Nowe Jaworzno.

Zamawiający określił wielkość przewozu w okresie obowiązywania umowy na co najmniej 200 tys. ton, jednak nie więcej niż 360 tys. ton.

Węgiel będzie odbierany z KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit oraz KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

Odbiór węgla nastąpi na stacji Jęzor, która posiada bocznicę o max. pojemności 153 wagonów 4-osiowych oraz pojemności torów zdawczo-odbiorczych w ilości 118. Do rozładunku wagonów służy wywrotnica wagonowa, która przyjmuje tylko wagony 4-osiowe serii E.

Na oferty zamawiający czeka do 15 czerwca 2023 r. O wyborze wykonawcy zdecyduje najniższa cena. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie 18 miesięcy.