Talgo odnotowało 21 mln euro zysku netto po III kw. 2021 r.

Talgo odnotowało 21 mln euro zysku netto po III kw. 2021 r.

Talgo, hiszpański producent taboru kolejowego odnotował rekordowe przychody w wysokości 427 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r., co oznacza wzrost o 25,8% w porównaniu z 339,4 mln euro zarejestrowanych w tym samym okresie roku poprzedniego. Podobnie zysk netto w 2021 r. wzrósł do 21 mln euro w porównaniu z ujemnym wynikiem 8 mln euro w analogicznym okresie 2020 r.

Jak tłumaczy spółka, wzrost zysku netto jest wynikiem poprawy wyników operacyjnych i finansowych, natomiast pod względem przychodów można to przypisać trwającej fazie projektów produkcyjnych i remontowych, prowadzonych przez hiszpański projekt RENFE dotyczący bardzo dużych prędkości, oraz zwiększonej działalności konserwacyjnej.

Talgo odnotowało skorygowaną EBITDA na poziomie 49,8 mln euro (marża 11,7%) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r., w porównaniu z 22,6 mln euro (marża 6,7%) w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrost ten odzwierciedla wyższą aktywność przemysłową w linii biznesowej produkcyjnej, wraz z dalszym ożywieniem usług serwisowych na wszystkich rynkach. Ponadto firma spodziewa się osiągnąć cel, jakim jest zmniejszenie kosztów ogólnych o 15%.

Podwyżka cen surowców i usług transportowych nie ma wpływu na projekty o wysokim stopniu zaawansowania, natomiast została zaktualizowana w marży projektów o niższym stopniu zaawansowania.

Solidne portfel zamówień i strategia handlowa

Firma ma solidny portfel zamówień w wysokości 3 013 mln euro, a liczba ta wzrasta do 3 262 mln euro, gdy uwzględni się 249 mln euro kontraktów przyznanych w III kwartale 2021, które nie zostały jeszcze podpisane. Jest to wysokiej jakości i dobrze zdywersyfikowany portfel zamówień, co gwarantuje silną aktywność przemysłową do 2024 roku.

Działalność serwisowa jest bliska pełnego odzyskania profilu jako powtarzalnej i stabilnej jednostki biznesowej, wspierającej generowanie przychodów i przepływów pieniężnych firmy.

W kontekście bieżących projektów warto podkreślić wysoki poziom realizacji hiszpańskiego projektu dla RENFE dla pociągów bardzo dużych prędkości, który jest już w fazie testów, oraz projektu dla DB w Niemczech. Do tego należy dodać rozpoczęcie fazy produkcyjnej projektów m.in. dla DSB (Dania), ENR (Egipt) i ADIF w Hiszpanii.

Talgo aspiruje do tego, by stać się punktem odniesienia na rynku jako dostawca bardziej zrównoważonych rozwiązań dla pociągów średnio- i dalekobieżnych. W tym sensie firma nadal koncentruje swoją działalność komercyjną na strategicznych segmentach dalekobieżnych i dużych prędkości, w których jest już jednym z międzynarodowych liderów, jednocześnie wykorzystując swoją platformę Talgo Vittal do pozycjonowania się w transporcie miejskim/średniodystansowym, z wariantem Vittal-One, dzięki któremu rozwija swoją ekologiczną technologię wodorową jako najbardziej ekologiczne rozwiązanie przyczyniające się do procesu dekarbonizacji transportu w najbliższych latach i który będzie pierwszym na świecie podwójnym pociągiem wodorowo-elektrycznym.