Tak się prezentuje parowóz Tr6-39 po renowacji

Tak się prezentuje parowóz Tr6-39 po renowacji

Stacja Muzeum zaprezentowała efekty renowacji parowozu Tr6-39. Prace polegały m.in. na piaskowaniu, uzupełnieniu brakującego poszycia, konserwacji budki maszynisty i tendra, zabezpieczeniu antykorozyjnym, naniesieniu warstw malarskich zgodnych z oryginalną malaturą podczas służby na PKP oraz na zabezpieczeniu warstwą antygraffiti.

Renowacja była możliwa dzięki wsparciu PKP S.A.

Lokomotywa parowa Tr6-39 została zbudowana w 1923 r. w zakładach Linke-Hofmann-Lauchhammer AG Breslau jako przedstawiciel pruskiej serii G8², produkowanej w latach 1919-1926. Po 1945 r. Polskie Koleje Państwowe przejęły 52 parowozy serii G8², które oznaczono jako Tr6. Zostały one zgrupowane na terenie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu.