Szeregi Straży Ochrony Kolei zasilili kolejni funkcjonariusze

Szeregi Straży Ochrony Kolei zasilili kolejni funkcjonariusze

29 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Straży Ochrony Kolei. Teraz po ukończeniu szkolenia podstawowego rozpoczną swoją służbę w mundurze, aby skutecznie, odpowiedzialne i kompetentnie chronić życie i zdrowie ludzi na obszarze kolejowym.

W czwartek, 4 lipca w Filii Ośrodka Szkoleniowego Straży Ochrony Kolei w Przemyślu miała miejsce wyjątkowa uroczystość. 29 osób – 2 kobiety i 27 mężczyzn złożyło ślubowanie na sztandar SOK.  Po powrocie z Ośrodka będą pełnić służbę w Komendach Regionalnych Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Lublinie, Opolu, Przemyślu i we Wrocławiu oraz w Posterunkach Straży Ochrony Kolei w Chełmie, Dęblinie, Tłuszczu, Częstochowie, Oświęcimiu, Zagórzu, Dębicy, Nowym Sączu, Suchej Beskidzkiej i Bukownie.

Podczas ślubowania wyróżniono funkcjonariuszy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na kursie podstawowym. Wśród nich znaleźli się strażnik Michał Kasprzak z Komendy Regionalnej SOK we Wrocławiu i strażnik Grzegorz Szczurek z Posterunku SOK w Suchej Beskidzkiej.

Było to drugie przyjęcie nowych strażników w 2024 roku.

Straż Ochrony Kolei przypomina, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Ochrony Kolei muszą przejść kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. rozmowę kwalifikacyjną, test psychologiczny i komisję lekarską.

Szczegóły dotyczące naboru do służby w SOK znajdują się tutaj.