Szczegóły zmian w rozkładzie Kolei Małopolskich do 14 marca 2021 r.

Szczegóły zmian w rozkładzie Kolei Małopolskich do 14 marca 2021 r.

Na terenie krakowskiego węzła kolejowego nadal prowadzone będą prace przez zarządcę infrastruktury. Dodatkowo przez sześć tygodni nie będą kursowały pociągi na trasie Tarnów – Nowy  Sącz – Krynica-Zdrój.

Od 6 kwietnia 2021 r. (od 8:00) do 17 maja 2021 r. (do 15:00) z uwagi na prace torowe prowadzone na różnych odcinkach linii kolejowej nr 96 zostanie wprowadzona przerwa w ruchu na odcinku Tarnów – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój. W tym okresie wszystkie pociągi w kierunku Nowego Sącza, Krynicy-Zdrój i Jasła będą kursować wyłącznie na odcinku Kraków Główny – Tarnów, natomiast na dalszej części trasy będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową.

Za każdy pociąg zostaną wprowadzone co najmniej dwa autobusy – jeden obsługujący wszystkie stacje i przystanki, natomiast drugi przyspieszony pomijający postoje na odcinku Tarnów – Nowy Sącz (a w przypadku pociągu “HUBAL” – Tarnów – Jasło). Pozwoli to na wydatne skrócenie czasu przejazdu z Nowego Sącza, Jasła, Krynicy-Zdrój oraz miejscowości położonych w dolinie Popradu do Tarnowa oraz Krakowa.

Dodatkowo na wybranych kursach do i z Krynicy-Zdrój dostępna będzie możliwość przewozu rowerów na specjalnych dedykowanych do tego przyczepach dołączanych do realizującego dany kurs autobusu.

Szczegóły dotyczące kursów obsługiwanych zastępczą komunikacją autobusową dostępne są na podstronie dotyczącej komunikacji zastępczej na dany cykl rozkładu jazdy

Bezpośrednio po zakończeniu prac na trasie Tarnów – Krynica-Zdrój od 18 maja 2021 r. rozpocznie się remont torowiska pomiędzy stacjami Biecz a Przysieki. W konsekwencji wszystkie pociągi kursujące do Jasła z kierunku Krakowa i Nowego Sącza na odcinku Biecz – Jasło będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową. Konieczność przesiadki na autobus w tym przypadku wyjątkowo nie wpłynie na wydłużenie łącznego czasu podróży.

Przez cały okres obowiązywania korekty rozkładu jazdy w dni robocze (oprócz 4 czerwca) kontynuowane będą prace budowlane wymuszające wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury przerwy w ruchu pomiędzy Krakowem Głównym a Podłężem w godzinach 9:45-14:20.

Podobnie jak w poprzednich rozkładach jazdy, zmiany w kursowaniu dotyczyć będą pociągów SKA1 i SKA3. W przypadku połączeń SKA1 oznaczać to będzie zastąpienie kursów pociągów honorowaniem biletów w autobusach i tramwajach uruchamianych przez Miasto Kraków. Z kolei jeśli chodzi o połączenia SKA3, to na odcinku Podłęże – Kraków Główny będą one w tych godzinach obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową zapewniającą dojazd do wszystkich stacji i przystanków pośrednich na odcinku objętym wstrzymaniem ruchu pociągów.

Do Tarnowa pojedziemy 160 km/h

Od marca kontynuowane będzie kursowanie wybranych pociągów przyspieszonych na odcinku Kraków Główny – Tarnów z prędkością 160 km/h. Dotyczyć będzie to następujących kursów:

  • 33122/3 „DOLINA POPRADU” Kraków Główny (7:51) – Tarnów (9:02) – Krynica-Zdrój
  • 33124/5 „SKA3P” Kraków Główny (14:32) – Tarnów (15:42)
  • 33136/7 „DUNAJEC” Nowy Sącz – Tarnów (6:18) – Kraków Główny (7:32)

– Zwiększenie prędkości na wybranych kursach choć na ten moment przynosi pozornie niewielkie oszczędności czasowe (ok. 4-5 minut) to jednak poprawia możliwości lepszego wytrasowania pociągów na najbardziej newralgicznych odcinkach o ograniczonej przepustowości i ograniczenie wydłużonych postojów na trasie – informują Koleje Małopolskie

Szczegółowe informacje o zmianach zostały zawarte w tabelach rozkładu jazdy, w ulotce oraz w gablotach ogłoszeń na stacjach i przystankach.

Rozkład jazdy obowiązujący od 14 marca 2021 r.

 SKA1 Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny – Kraków Lotnisko (obowiązuje w okresie 14.03.2021 – 12.06.2021)

SKA2 Kraków Główny – Sędziszów (obowiązuje w okresie 14.03.2021 – 12.06.2021)

SKA3 Kraków Główny – Tarnów (obowiązuje w okresie 14.03.2021 – 12.06.2021)

Kraków Główny – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój (obowiązuje w okresie 14.03.2021 – 12.06.2021)

(Kraków Główny / Nowy Sącz) – Stróże – Jasło (obowiązuje w okresie 14.03.2021 – 12.06.2021)

Muszyna – Poprad-Tatry (obowiązuje w okresie 5.06.2021 – 12.06.2021)

Informacja o miejscach zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej