Szacunkowy koszt modernizacji Nadodrzanki to ponad 10 mld zł

Szacunkowy koszt modernizacji Nadodrzanki to ponad 10 mld zł

Poseł Michał Jaros skierował zapytanie poselskie do ministra infrastruktury w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 273. Z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury dowiadujemy się, że szacunkowy koszt modernizacji linii kolejowej nr 273 na odcinku Grabiszyn – Szczecin Podjuchy z podziałem na trzy odcinki to 10,1 mld zł.

Jak pisze w swoim zapytaniu poseł Jaros rewitalizacja linii kolejowej nr 273 jest bardzo potrzebną inwestycją.

– W ramach spotkań z samorządowcami, w tym włodarzami gmin, przez które przebiega linia wielokrotnie wskazywano na problemy związane z brakiem modernizacji ww. linii kolejowej. Nie ulega wątpliwościom, że pilna modernizacja i rewitalizacja opisywanej linii jest konieczna – dodaje poseł Michał Jaros.

Jaros zwraca również uwagę, na fakt, że ma ona istotne znaczenie dla rozwoju i budowy Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej.

– Z roku na rok wzrasta liczba osób poruszających się transportem kolejowym. Modernizacja linii kolejowej nr 273 to zmiana, którą odczują zarówno okoliczni mieszkańcy, jak i podróżujący – wskazuje poseł.

Na zapytanie posła odpowiedział Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Poinformował on, że PKP PLK prowadzą prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027, w ramach której planuje prace inwestycyjne na linii kolejowej nr 273 w podziale na odcinki Grabiszyn – Głogów, Głogów – Rzepin, Rzepin – Szczecin Podjuchy.

– Obecnie w spółce realizowane jest studium wykonalności dla projektu pn. „Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Grabiszyn – Rzepin, opracowanie studium wykonalności”. Po zakończeniu ww. studium PLK planują realizację dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w nowej perspektywie finansowej – dodał Bittel.

Przedstawiciel Ministerstwa zaznaczył jednocześnie, że realizacja planu inwestycyjnego w perspektywie 2021-2027 będzie ściśle uzależniona od dostępności środków finansowych, w tym wykorzystania środków pochodzących z funduszy europejskich.

Minister Bittel zdradził, że szacunkowy koszt modernizacji linii kolejowej nr 273 na odcinku Rzepin – Szczecin Podjuchy wynosi 3,1 mld zł.

– W ramach ww. prac studialnych dla odcinka Grabiszyn – Rzepin zostały również oszacowane koszty realizacji projektu w podziale na dwa odcinki. Dla odcinka Grabiszyn – Głogów szacowany koszt modernizacji wynosi 3,3 mld zł, natomiast dla odcinka Głogów – Rzepin szacowany koszt modernizacji wynosi 3,7 mld zł – wylicza.

Jak dodaje, PKP Polskie Linie Kolejowe w trakcie prac studialnych prowadziły konsultacje z beneficjentami projektu, w tym jednostkami samorządu terytorialnego.

– Przeprowadzono z samorządami szereg uzgodnień projektowanych w zakresie rozwiązań technicznych, w tym dotyczących zmiany układów drogowo-torowych w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych oraz relokacji i zabudowy nowych peronów na stacjach i przystankach kolejowych – wymienia sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Bittel poinformował również, że w trakcie przygotowania dokumentacji przedprojektowej zostały przeanalizowane i uwzględnione postulaty strony samorządowej, które przyczynią się do poprawy dostępności infrastruktury kolejowej dla pasażerów i lokalnej społeczności.

– PKP PLK nadal będą prowadziły uzgodnienia i spotkania z samorządami ze względu na trwające prace studialne i uszczegółowienie wariantu modernizacji – zaznaczył jednocześnie Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury.

Linia kolejowa nr 273 potocznie nazywana nadodrzanką łączy Wrocław ze Szczecinem przez Brzeg Dolny, Wołów, Głogów, Zieloną Górę, Kostrzyn nad Odrą i Gryfino.