Symulatory SIM Factor w wileńskiej szkole kolejowej

Symulatory SIM Factor w wileńskiej szkole kolejowej

SIM Factor rozpoczęło montaż i dostawę symulatorów kolejowych do Wileńskiej Szkole Transportu Kolejowego i Usług Biznesowych w Wilnie. Projekt ma zostać zakończony w połowie października.

Dostępne będzie pięć symulatorów, na każdym z nich będzie można uruchomić jeden z czterech pojazdów, za pomocą wymiennych pulpitów Do dyspozycji będą symulatory lokomotyw 2М62М i TEM TMX oraz zespołów trakcyjnych Skoda EJ575 i Pesa 730ML.