Świętokrzyskie chce budować terminal intermodalny w Skarżysku-Kamiennej

Świętokrzyskie chce budować terminal intermodalny w Skarżysku-Kamiennej

Impuls dla rozwoju gospodarczego północnej części województwa świętokrzyskiego, zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach, ochrona środowiska – to główne czynniki przemawiające za budową terminala intermodalnego w Skarżysku-Kamiennej. O planowanej inwestycji oraz szansach, jakie stwarza jej realizacja mówił marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski. W spotkaniu, które odbywała się na terenie stacji rozrządowych w Skarżysku-Kamiennej, uczestniczył również radny wojewódzki – Marcin Piętak.

Transport intermodalny, czyli oparty na różnych gałęziach, w tym przede wszystkim kolei, jest w Polsce szeroko propagowany. Z danych Polskich Kolei Państwowych S.A. wynika, że udział transportu intermodalnego w przewozach rośnie z roku na rok i trend ten zdecydowanie utrzyma się w najbliższych latach. Tymczasem rozmieszczenie takich obiektów na terenie kraju jest bardzo nierównomierne, a sieć niewystarczająca. Województwo świętokrzyskie jest jednym z tych regionów, w których wciąż nie ma obiektu tego typu.

Doskonałą lokalizację dla takiej inwestycji stanowi Skarżysko-Kamienna, jako miasto dysponujące rozbudowaną infrastrukturą kolejową, leżące na skrzyżowaniu linii nr 8 (Warszawa – Radom – Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kraków) oraz nr 25 (Łódź Kaliska – Skarżysko-Kamienna – Ożarów Cementownia – Dębica). Linie te należą do sieci kompleksowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), która zapewnia spójność inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. Warto dodać, że cześć wspomnianej już linii nr 8 stanowi jeden z odcinków nowego unijnego kolejowego towarowego korytarza transportowego RFC-11 (Bursztynowego) łączącego południowo-wschodnią Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię z granicą białoruską w Terespolu. Korytarz stanowi uzupełnienie europejskiej sieci korytarzy towarowych dzięki połączeniom z korytarzami nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

– Na terenie stacji rozrządowej, na której obecnie znajdujemy się, PKP S.A. rozważa budowę terminala intermodalnego do przeładunku towarów z pociągów na tiry i odwrotnie. Szacunkowy koszt inwestycji, która będzie realizowana w trzech etapach, to ok.150 mln zł. Projekt zakłada powstanie placu przeładunkowego o powierzchni ponad 62,5 tys. m kw., dwóch torów o długości 750 m każdy, dwóch suwnic bramowych oraz dwóch wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Powstanie terminala to zwiększenie szybkości dostaw, przerzucenie części transportu z dróg na przewozy kolejowe, a co za tym idzie – czystsze powietrze, mniejsza degradacja dróg, liczby wypadków i ograniczenie poziomu hałasu. To także ogromna szansa na impuls rozwoju gospodarczego Skarżyska – Kamiennej  i całego regionu świętokrzyskiego.

– My skarżyszczaninie i ja, jako marszałek województwa świętokrzyskiego, cieszymy się z podjęcia przez PKP S.A. dyskusji o lokalizacji terminala właśnie w tym miejscu – podkreślił Andrzej Bętkowski. – Aby inwestycja ta mogła być realizowana, potrzeba wysiłku wielu stron i dlatego deklaruję, ze jeśli PKP S.A. będzie potrzebowało wsparcia samorządu województwa, to podejmiemy wszelkie możliwe działania. Pragnę podkreślić, że w przygotowywanej obecnie strategii rozwoju województwa planujemy zapisać to przedsięwzięcie – dodał marszałek

Marszałek Bętkowski zwrócił się także do skarżyskich samorządów – lokalnego i powiatowego o włączenie się w działania służące realizacji inwestycji, szczególnie w zakresie budowy dróg dojazdowych do przyszłego obiektu intermodalnego.

– Powstanie terminala jest elementem kluczowym nie tylko dla rozwoju kolei, ale i Skarżyska – Kamiennej – przekonywał podczas konferencji prasowej radny Sejmiku Marcin Piętak.- W mieście, które traci swoje funkcje społeczno-gospodarcze, gdzie wskaźniki bezrobocia są jedne z najwyższych w regionie i gdzie demografia jest ujemna, tego typu inwestycja może być impulsem rozwoju -dodał Piętak

Realizacja projektu budowy terminala intermodalnego ma szansę na wsparcie w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.