Strabag wybuduje tunel pod linią Łódź – Koluszki

Strabag wybuduje tunel pod linią Łódź – Koluszki

PKP Polskie Linie Kolejowe, Gmina Koluszki i Strabag podpisali umowa na wybudowanie tunelu kolejowego o wartości 29,114 mln zł. Obiekt ma powstać do końca 2022 r.

Projekt przewiduje wybudowanie tunelu o całkowitej długości ok 304 m i szerokości 11 m pod 5 torami linii kolejowych nr 17 i 25 w Gałkowie Dużym.

Inwestycja pozwoli zlikwidować przejazd kolejowy zlokalizowany na dwóch ważnych liniach kolejowych zapewniających połączenia w relacji Warszawa Zachodnia – Łódź Fabryczna oraz Łódź Fabryczna – Dębica.

Tunel wraz z przebudową lokalnej drogi j pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym w gminnie Koluszki wybudowany zostanie w technologii wanny szczelnej zwieńczonej żelbetowym oczepem. Długość przejazdu pod układem torowym wyniesie 28 m. Tunel znacząca poprawi bezpieczeństwo zarówno podróżujących koleją, jak i kierujących pojazdami. Prace budowlane mają na celu likwidację, uciążliwego dla mieszkańców przejazdu kolejowego, którego liczne zamknięcia w ciągu doby, powodowały utrudnienia w komunikacji