Stawki dostępu w nowym rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022

Stawki dostępu w nowym rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022

Wejście w życie nowego rozkładu jazdy pociągów nie zmieniło stawek dostępu do infrastruktury kolejowej u większości zarządców. Zmieniły się stawki PKP SKM w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Te same, co w minionym rozkładzie jazdy stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obowiązują na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych, Cargotor, Betrans, Euroterminal Sławków, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków, DSDiK Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz CTL Maczki – Bór.

Zmiany stawek obowiązują na sieci PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, na której opłaty wzrosły średnio o 2% w porównaniu z minionym okresem oraz na infrastrukturze zarządzanej przez Pomorską Kolej Metropolitalną. Cennik, który aktualnie obowiązuje na sieci PKM stanowi obniżkę o 20% w  stosunku do dotychczas obowiązującego, zatwierdzonego w 2017 r.

Pozostałe przedsiębiorstwa uznane za zarządców lokalnej infrastruktury kolejowej niemającej strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego (Jastrzębska Spółka Kolejowa, Infra Silesia, Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe oraz PMT Linie Kolejowe) podjęła decyzję o niestosowaniu przepisów ustawy dotyczących zatwierdzania cennika opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.