Stadler zaprezentował wodorowego i akumulatorowego FLIRTa

Stadler zaprezentował wodorowego i akumulatorowego FLIRTa

Podczas pierwszego dnia targów InooTrans 2022 w Berlinie Stadler zaprezentował dwa pojazdy. FLIRT H2 dla Urzędu Transportu Hrabstwa San Bernardino (SBCTA) w USA oraz FLIRT Akku dla Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein.

FLIRT H2

Wodorowy pojazd zacznie wozić pasażerów w Kalifornii w 2024 roku jako pierwszy pociąg wodorowy w amerykańskim transporcie pasażerskim.

FLIRT H2 składa się z dwóch wagonów i części środkowej, w której znajdują się ogniwa paliwowe i zbiorniki z wodorem. Ogniwa paliwowe przekształcają wodór w energię elektryczną. Ta energia elektryczna jest przesyłana do akumulatora trakcyjnego. Akumulator następnie zasila napęd pojazdu potrzebną w danym momencie mocą. Taka konfiguracja umożliwia również odzyskiwanie energii hamowania z powrotem do akumulatora.

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu napędu firmy Stadler, FLIRT H2 może pracować przez cały dzień bez uzupełniania paliwa. Pociąg posiada 108 miejsca siedzące, jego prędkość maksymalna wynosi 130 km/h. Ponadto pociąg jest przystosowany do pracy w wysokich temperaturach otoczenia do 49 stopni Celsjusza (120 stopni Fahrenheita).

W trakcie prezentacji podpisały protokół ustaleń, który doprowadzi do zawarcia umowy. Na dostawę kolejnych 25 FLIRT H2 napędzanych wodorem.

 

FLIRT Akku

Dwuczłonowy pojazd FLIRT Akku to pierwszy seryjny akumulatorowy zespół trakcyjny przeznaczony do eksploatacji na trasach częściowo zelektryfikowanych w Niemczech.

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH) zakupił 55 pociągów bateryjnych typu FLIRT Akku.

Jak powiedziała podczas prezentacji pojazdy sekretarz stanu Schleswig Holstein, Sandra Gerken, ogłaszając w 2019 r. przetarg postawiono  za cel, aby do 2040 r. stać się pierwszym neutralnym dla klimatu państwem uprzemysłowionym, zwłaszcza w dziedzinie transportu.

– Myślę, że wszyscy wiedzą, że jest to coś, w czym wciąż istnieje duży potencjał, aby stać się neutralnym dla klimatu. Otrzymujemy dzisiaj innowacyjne rozwiązania dla obszarów, w których być może nie zawsze jesteśmy tak zaawansowani pod względem infrastruktury, a mimo to możemy stworzyć szanse na neutralność klimatyczną w przyszłości dzięki innowacyjnym rozwiązaniom – dodała Gerken.

Jure Mikolčić prees w Niemczech zaznaczył, że jest to ważny wkład w transformację transportu i elektryfikacja linii kolejowych bez przewodów napowietrznych.

– To jest nasz wkład w przekształcenie tych tras w lokalne trasy elektryczne i wolne od CO2 i za to jestem Wam wdzięczny, że w tamtym czasie zdecydowaliście się pójść tą ścieżką i powiedzieć, to jest to, czego chcemy dla naszych obywateli – dodał Mikolčić.

Fot. Stadler