Stadler dostarczy pierwsze wąskotorowe pociągi wodorowe do Włoch

Stadler dostarczy pierwsze wąskotorowe pociągi wodorowe do Włoch

Włoscy operatorzy kolejowi Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) i Ferrovie della Calabria (FdC) przyznali firmie Stadler kontrakt na podstawie dwóch umów ramowych. Obejmują one dostawę i utrzymanie 10 pociągów wodorowych dla ARST na Sardynii i 15 podobnych pojazdów dla FdC w Kalabrii.

Dzięki temu Stadler jest pierwszym producentem pociągów na świecie, który dostarcza wąskotorowe pociągi napędzane wodorem. Ponadto, po FLIRT H2 dla amerykańskiego transportu pasażerskiego, Stadler po raz pierwszy dostarcza pociągi wodorowe do Europy. W ramach pierwszego wezwania do zawarcia umowy ramowej ARST i FdC podpisały dziś w Rzymie dwie umowy ze Stadlerem na dostawę pierwszych dwunastu pociągów napędzanych wodorem. Po sześć trafi do dwóch włoskich firm.

Stadler, ARST i FdC łączy wieloletnia i innowacyjna współpraca. Jesteśmy dumni, że możemy wspólnie pracować nad dekarbonizacją transportu kolejowego we Włoszech. Nowe wąskotorowe pociągi wodorowe są pierwszymi na świecie i wyznaczają drogę do zrównoważonego transportu kolejowego na liniach wąskotorowych na całym świecie. Dziękujemy ARST i FdC za zaufanie i czekamy na dalsze pogłębianie naszej współpracy – powiedział Ansgar Brockmeyer, wiceprezes wykonawczy ds. marketingu i sprzedaży w firmie Stadler

Po dwóch czerwcowych przetargach, włoscy operatorzy kolejowi ARST na Sardynii i FdC w Kalabrii przyznali firmie Stadler dwie umowy ramowe. Obejmują one rozwój, produkcję, dostawę i konserwację odpowiednio 10 i 15 pociągów z ekologicznymi ogniwami paliwowymi i napędami wodorowymi dla ruchu regionalnego i podmiejskiego w sieci wąskotorowej (950 mm) w dwóch włoskich regionach. Oba projekty są finansowane ze środków unijnych z Narodowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (PNRR).

Pierwsze zaproszenia z tych umów ramowych przewidują dostawę sześciu pociągów wodorowych dla ARST i kolejnych sześciu pojazdów dla FdC, które zostaną opracowane i zbudowane w siedzibie Stadlera w Bussnang (Szwajcaria).

Dzięki dwóm umowom ramowym i pierwszym wezwaniom Stadler dalej rozszerza swoją wiodącą rolę w dekarbonizacji transportu kolejowego. Stadler jest pierwszym na świecie producentem pociągów, który opracował, zbudował i dostarczył wąskotorowe zespoły trakcyjne napędzane wodorem. Dla Stadlera to także pierwsze zamówienie na pociągi wodorowe w Europie. Następuje to po dostawie przez Stadlera FLIRT H2, pierwszego pociągu napędzanego wodorem dla amerykańskich przewozów pasażerskich. Dwa zamówienia na ARST i FdC są jednocześnie pierwszymi wąskotorowymi zespołami trakcyjnymi napędzanymi wodorem we Włoszech.