Stacja Szczecin Gł. z czterema nowymi peronami

Stacja Szczecin Gł. z czterema nowymi peronami

Na poprawę komfortu obsługi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły ok. 70 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana z POIiŚ. Cztery perony dostosowane do potrzeb podróżnych, windy i nowy łącznik – przejście przez stację – informuje zarządca infrastruktury.

Wszystkie perony na stacji Szczecin Główny mają wysokość, zapewniającą wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Wyposażono je w zadaszenie i ławki. Orientację ułatwia czytelne oznakowanie, a informacje o kursowaniu pociągów podawane są na wyświetlaczach oraz w komunikatach głosowych.

Komunikację na stacji ułatwia przeszklony, 150 m łącznik nad peronem nr 3 oraz wyremontowana kładka łącząca ul. Czernieckiego z ul. Kolumba. Pasażerowie mają do dyspozycji windy ‒ cztery z peronów na kładkę oraz jedną przy ul. Kolumba.

Ostatnim przebudowanym peronem był peron nr 4. Został wydłużony o ponad 30 m, do 252 m. Są nowe, zadaszone schody na wyremontowaną kładkę nad torami. Dla osób mających trudności z poruszaniem się jest winda. Dojście do pociągów ułatwia pochylnia od strony ul. Czarnieckiego. Od niedzieli 15 marca, przy peronie zatrzymywać się będą pociągi regionalne m.in. w stronę Gryfina, Świnoujścia i do Niemiec.

Na stacji są nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wydłużenie toru przy peronie nr 2 umożliwiło sprawniejszą obsługę pociągów wjeżdżających do Szczecina.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują stację Szczecin Główny w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM) Etap I Szczecin Główny”. Inwestycja warta jest ok. 70 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie prace planowane są do końca marca. Inwestycja uwzględniała wcześniejsze prace na stacji Szczecin Gł.